Bar-gaffi a Bwyty'r Neuadd Fawr

Mae Bar-gaffi a Bwyty’r Neuadd Fawr wedi ei leoli yn adeilad eiconig y Neuadd Fawr ar Gampws newydd y Bae. Mae bwydlen wych o frechdanau, saladau, plateidiau i’w rhannu a thapas. Rydym yn defnyddio’r cynhwysion lleol gorau  a mwyaf ffres ac mae dewis o goffi a diodydd ysgafn ar gael yn ogystal â gwinoedd o safon a chwrw sydd wedi ennill gwobrau. Yn ystod yr wythnos rydym yn agored rhwng 11am a 5pm ac ar ddydd Sul rydym yn gweinio cinio Sul un, dau a thri chwrs rhwng 11am a 4pm.

Parcio
Mae lle parcio ar gael i westeion y Bar-gaffi a’r Bwyty yn y maes parcio talu ac arddangos yn nhu blaen (ochr dwyreiniol) Campws y Bae gyda’r nos ac ar benwythnosau. Nodwch fod 20 o lefydd parcio wedi cadw yn ystod yr wythnos i westeion Bar-gaffi a’r Bwyty.

Oriau Agor
Dydd Llun i ddydd Gwener          11am - 3pm
Dydd Sul (ar gyfer cinio Sul)       12pm - 3pm

Cysylltu â Ni
Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Crymlyn Burrows, Abertawe SA1 8EN


Rhif ffôn:
01792 513170
E-bost: greathallcafebar@swansea.ac.uk