Blas o ddiwylliant ym Mar Taliesin

Efallai y byddai’n well gan y rhai diwylliedig ohonoch awyrgylch ymlaciol Bar Taliesin sydd ar lawr cyntaf Theatr Taliesin. Mae'n agored o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac mae bwyd cartref blasus ar gael, fel cawl, saladau, pitsas a thortilas, yn ogystal â choffi da a chacennau cartref.

Lleoliad

Mewn lleoliad delfrydol i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr ar lefel 1 theatr Taliesin.