Am Hoffi Coffi

Os oes angen bwyd na diod ar ôl diwrnod caled neu cyn dechrau diwrnod, mae gan Hoffi Coffi yr union beth sydd angen arnoch. Yn cynnig ystod eang o goffi COSTATM, diodydd oer, byrbrydau a brechdanau.

Lleoliad

Wedi ei leoli yn y cyntedd yn arwain at y brif llyfrgell, mae Hoffi Coffi yn gyfeiliant perffaith i sesiynau astudio hir.