Cymerwch Hoe Fach yn Hoffi Coffi

Mae’r enw Hoffi Coffi yn dweud y cyfan. Mae wedi ei leoli yn adeilad llyfrgell Parc Singleton ac yn baradwys i rai sy’n hoffi coffi. Mae’n agored rhwng 9am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, Mae holl ffefrynnau COSTA™ ar gael yn ogystal â dewis o ddiodydd meddal, byrbrydau a phrydau ysgafn. Ac i’r rhai ohonoch sy’n astudio’n brysur ar benwythnosau, mae hefyd yn agored ar ddydd Sul o hanner dydd tan 4pm.

Lleoliad

Mae wedi ei leoli yng nghyntedd prif adeilad y llyfrgell. Mae Hoffi Coffi yn lle gwych i rai sy’n astudio am gyfnodau hir fynd i gael paned.