Dod o Hyd i Rywbeth Da i’w Fwyta yn Fusion

Mae ar lawr cyntaf Tŷ Fulton (ochr dwyreiniol). Mae Fusion yn agored bob dydd a gallwch gael brecwast, cinio a phrydau nos. Fel mae’r enw’n ei awgrymu mae ein prydau’n gyfuniad o fwydydd traddodiadol o bob cwr o’r byd felly os ydych eisiau bwyd traddodiadol y wlad hon neu rywbeth ychydig yn fwy sbeislyd, bydd yn siŵr o fod ar gael yn Fusion.

Lleoliad

Mae mewn lleoliad hwylus ar lefel 1 Tŷ Fulton, prif adeilad gwasanaethau’r Brifysgol. Mae’r fynedfa i Fusion ar hyd y grisiau yr ochr Ddwyreiniol neu gallwch fynd drwy’r Venue.