Bwytai

Mae gyda ni dri bwyty ar y prif gampws. Mae'r Venue'n cynnig bwydlen ddyddiol amrywiol sy'n cynnwys pasta, pysgod, salad, tatws yn eu croen gyda llenwadau poeth ac oer, a chigoedd wedi'u torri â llaw. Yng Nghaffi Fusion, cewch frecwast traddodiadol wedi'i goginio, prydau Asiaidd go iawn, a choffi arbenigol, ac yn Theatr Taliesin, rydym yn cynnig bwydlen ddyddiol amrywiol a allai gynnwys sushi, pasta, tortillas â llenwadau arbennig, a theisennau traddodiadol a wneir yn lleol.

Siopau Coffi

Ar draws y campws ar gyfer hwylustod, rydym yn cynnig nifer o siopau coffi gan gynnwys Costa Coffee® a Starbucks. Cyniga Caffi Glas a Callaghans goffi Starbucks, frappuccino's ac amrywiaeth o frechdanau a bageti. Mae Hoffi Coffi (ein caffi sy'n cynnig coffi Costa) yn darparu'r hwb perffaith i'r rheiny sy'n astudio yn y llyfrgell. Ac yn cyflwyno'n caffi newydd Blas - y lle i fynd ar gyfer blasau rhyngwladol a'r rheiny sydd am gipio bagel, focaccia neu goffi fres rhwng darlithoedd.