Bar-gaffi a Bwyty'r Neuadd Fawr

Bar-gaffi a Bwyty'r Neuadd Fawr

Wedi'u lleoli yn adeilad ein Neuadd Fawr eiconig ar Gampws newydd sbon y Bae, mae Bar-gaffi a Bwyty'r Neuadd Fawr yn cynnig bwydlen ardderchog o frechdanau, saladau, platiau i'w rhannu a thapas. Rydym yn defnyddio'r cynhwysion lleol gorau a mwyaf ffres ac yn gweini detholiad o goffïau a diodydd ysgafn, yn ogystal â gwinoedd a chyrfau. Bob dydd Sul cynigiwn ginio dydd Sul un, dau neu dri chwrs rhwng 11am a 3pm, neu os hoffech alw heibio am ddiod a rhywbeth i'w fwyta gyda'r hwyr, rydym ar agor tan 7pm o nos Iau i nos Sadwrn.

Parcio

Mae ugain lle parcio ar gael i westeion y Bar-gaffi a'r Bwyty yn ein Maes Parcio Talu ac Arddangos o flaen Campws y Bae (ar yr ochr ddwyreiniol).

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Mercher               11am-5pm

Dydd Iau i ddydd Sadwrn                   11am-7pm

Dydd Sul (ar gyfer cinio dydd Sul)    11am-3pm

Cysylltwch â ni

Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Twyni Crymlyn, Abertawe SA1 8EN

Rhif Ffôn: 01792 513170