Gwasanaethau Arlwyo’r Campws

Amdanom

Mae Gwasanaethau Arlwyo’r Campws wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau arlwyo rhagorol o’r ansawdd uchaf i’n holl gwsmeriaid. P’un ai ydych chi’n fyfyriwr, yn aelod o staff neu’n ymweld â’r Brifysgol, byddwch yn siŵr o ddod o hyd i rywle cyfforddus ar ein dau gampws i gael rhywbeth i’w fwyta neu yfed gyda’ch cyd-fyfyrwyr, ffrindiau neu gydweithwyr.

Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig gwasanaeth arlwyo cynaliadwy, blaengar sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Cewch fwy o wybodaeth am ein gwasanaeth cynaliadwy yma

Llefydd gwych i fwyta ac yfed

great places to eat & drink

Lletygarwch a digwyddiadau

indian food

Peiriannau Gwerthu Bwyd

starbucks

Cardiau Cinio a Theyrngarwch

people enjoying

Bar-gaffi a Bwyty’r Neuadd Fawr

couple at bar