Gwesteion Staff

Staff sydd am wahodd gwesteion i'r cynulliadau

Tocynnau Gwesteion

Nid oes angen tocyn ar gyfer y cynulliad ar staff sy'n prosesu.

Fodd bynnag, os hoffech wahodd gwesteion i'r cynulliadau yna gallwch wneud cais am docynnau gwesteion ar gyfer ardal ar gadw.

Sylwer nad yw'r rhain i'w rhoi i fyfyrwyr, ac mae nifer cyfyngedig ohonynt ar gael.

Gall myfyrwyr wneud eu ceisiadau eu hunain ar gyfer tocynnau yn uniongyrchol i'r Swyddfa Raddio.

Os hoffech wneud cais am docynnau, cysylltwch â'r Swyddfa Raddio ar ceremonies@abertawe.ac.uk gan roi gwybod i'r Swyddfa pa gynulliad y mae arnoch angen tocynnau ar ei gyfer ac ar gyfer faint o bobl.

Bydd y tocynnau ar gael i chi casglu ar dydd y cynulliadau, ar y ddesg ymholiadau.

Mae'n bosib na fydd modd i ni anrhydeddu ceisiadau mawr.

Byddem yn gwneud ein gorau i roi gwybod i chi cyn gynted â phosib os oes problem gyda'ch cais.

Os oes unrhyw ymholiadau pellach gennych ynglyn â'r cynulliadau, mae croeso i chi gysylltu â'r Swyddfa Raddio.

Staff guests