Gwybodaeth i staff academaidd sydd am fynychu'r Cynulliadau Graddio

null

Teithio

Bydd y bysiau canlynol yn rhedeg o gampws Singleton i gampws y Bae;

Service 10 Timetable

Service 8 Timetable

Service 8X Timetable

Maent yn bysiau cyhoeddus felly bydd angen talu y ffioedd arferol

Gwisg Academaidd

Mae angen i staff sydd am fynychu'r cynulliad a'r brosesu wisgo gwisg academaidd.

Os ydych wedi mynychu'r cynulliadau mewn blynyddoedd blaenorol bydd gyda ni manylion eich gwisg ar ffeil yn barod, os nad yw'r rhain wedi newid yna'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw e-bostio Ms Elaine Secker ar e.secker@abertawe.ac.uk gan roi gwybod iddi ba gynulliad yr hoffech ei fynychu.

Bydd eich gwisg yna'n cael ei harchebu ar eich cyfer a bydd ar gael i chi ei chasglu.

Os hoffech fynychu ac mae gennych eich gwisg eich hun yna byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gallu e-bostio'r Swyddfa Raddio ar y cyfeiriad uchod gan roi gwybod iddynt y byddwch yn mynychu.

Bydd angen i staff nad ydynt wedi archebu gwisg o'r blaen neu y mae eu gofynion wedi newid lawnlwytho'r ffurflen (i ddilyn) a'i dychwelyd naill ai drwy e-bost i'r cyfeiriad uchod neu i'r Swyddfa Raddio, Gwasanaethau Academaidd.

Bydd eich gwisg yna'n cael ei harchebu ar eich cyfer a bydd ar gael i chi ei chasglu ar y dydd.