Archebu eich tocynnau

Tickets

Cyn belled â bod y ffurflen archebu graddio ar-lein wedi'i chwblhau cyn y dyddiad cau;

Gwarantir 2 docyn gwestai am ddim i'r holl fyfyrwyr sy'n mynychu eu cynulliad a ddyrennir iddynt yn awtomatig.

Rydym yn sylweddoli y gall gyfyngu nifer y tocynnau i 2 i bob myfyriwr achosi peth siomedigaeth, ond gobeithio y gallech werthfawrogi mai nifer cyfyngedig o seddi sydd ar gael yn y lleoliad ac nid oes modd i ni fynd dros y nifer hwn.

NID OES angen tocyn ar fyfyrwyr i fynychu eu cynulliad.

Caiff yr holl docynnau eu casglu yn y Neuadd Fawr ar ddiwrnod eich Cynulliad. 

Mae’r seddau i westeion wedi'u rhannu rhwng seddau lefel llawr a seddau rhenciog. Bydd tocynnau yn cael eu dyrannu i fyfyrwyr wrth iddynt gofrestru ar y diwrnod, gan ddechrau gyda'r seddau lefel llawr. Os oes gan westeion ofynion arbennig sy’n gofyn am seddau lefel llawr rhowch wybod i ni pan fyddwch yn archebu eich tocynnaufel y gallwn ddarparu ar eu cyfer. Os yw’n well gan westeion eistedd ar wahân, bydd angen i'r myfyriwr roi gwybod i'r ddesg docynnau pan fyddant yn casglu eu tocynnau ar y diwrnod.

Tocynnau Ychwanegol

Gall myfyrwyr gwneud cais am un tocyn ychwanegol i'w cynulliad.

I wneud cais am docyn ychwanegol llenwch yr adran berthnasol ar y ffurflen archebu Graddio ar-lein (yn eich cyfrif mewnrwyd). 

Ni ellir gwarantu tocynnau ychwanegol, ac ni fyddwn yn gwybod am eu hargaeledd tan yn fuan cyn y cynulliadau. Byddwch yn cael e-bost yn nodi manylion eich tocynnau terfynol.

Gall unrhyw westeion heb docyn gwylio'r cynulliad, yn fyw, mewn theatr darlithio 037 ar llawr waelod y Neuadd Fawr.