Rhestr Wirio

Gwelwch isod rhestr wirio i helpu chi wybod popeth i chi angen wneud cyn, yn ystod ac ar ôl eich cynulliad graddio. 

Rhif. Gweithgaredd Dyddiad Cau

Paratoi ar gyfer Graddio

1

Edrychwch ar yr Amserlen graddio i wybod pryd byddwch chi'n graddio. 

Cyn eich cynulliad

2

Archebwch eich lle yn y cynulliad graddio trwy cwblhau y broses archebu ar-lein ar ôl derbyn e-bost i ddweud fod y broses archebu ar-lein ar agor. 

9 Ebrill - 8 Mehefin

3

Gwnewch yn siwr fod eich enw swyddogol llawn yn gywir. 

Yn ystod archecu eich lle

4

Gadewch i ni wybod os ydych chi neu eich gwesteion gydag unrhyw ofynion arbennig.  

Yn ystod archecu eich lle
5

Archebwch eich gwisg academaidd o Ede and Ravenscroft.

29 Mehefin
6

Gofynnwch am llythr cefnogi Fisa rhyngwladol, os oes angen, Cysylltwch â ni

29 Mehefin
7

Talwch unrhyw ddyledion i'r Prifysgol.

27 Mehefin
8

Archebwch llety os oes angen.

Cyn i chi teithio i Abertawe am eich cynulliad
Ar eich Dydd Graddio
9 Cyrraedd Campws y Bae, Abertawe. Sut i gyrraedd Campws y Bae O leiaf 1½ awr cyn dechrau eich cynulliad
10 Cofrestrwch a casglwch eith tocynnau gwesteion a eich tystysgrif o llawr gwaelod y Neuadd Fawr  Cyrraeddwch yn gynnar i osgoi aros 
11 Casglwch eich gwisg academaidd  Cyrraeddwch yn gynnar i osgoi aros  
12 Cafwch eich lluniau sywddogol wedi tynnu   Unrhyw bryd cyn neu ar ôl eich cynulliad
13 Ewch i fewn i eisteddle y Neuadd Fawr a cymryd eich seddi Bydd drysau yn agor 30 muned cyn amser dechrau y cynulliad
14 Ar ôl eich cynulliad gallwch archebu DVD, ffon USB a llun ohonoch yn ystod y cynulliad o Lyfrgell y Bae (rhif 5 ar y map,  )  Unrhyw bryd ar ôl eich cynulliad (saib tua 15 munud ar ôl archebu)
15 Gallwch parhau i dathlu gyda dathliadau eich Coleg ble gallwch hefyd edrych ar cofion o Brifysgol Abertawe a siarad gyda ein tïmau Ôl-raddedig a Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr  Beth mae eich Coleg wedi hysbysu
16 Dychwelyd eich gwisg academaidd  Gwelwch yr amserlen
Ar ôl Graddio
17 Llongyfarchiadau, rydych nawr yn aelodau automatig o'r Cymdeithas Cy-fyfyrwyr, fwy of wybodaeth 
18 Mae'r Academi Cyflogadwyedd Abertawe dal yma i helpu chi gyda cam nesaf eich gyrfa.
19 Os oes angen tystysgrif newydd neu trawsgrifiad academaidd arall arnoch cysylltwch a myunihub@abertawe.ac.uk 
20 Gadewch i ni wybod unrhyw adborth sydd gennych am eich Dydd Graddio, Cysylltwch â Ni