Llythyron cefnogi Fisâu Rhyngwladol

null

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol a hoffech wahodd perthnasau neu ffrindiau i fynychu eich cynulliad graddio, mae'n bosib y bydd angen i'ch gwesteion wneud cais am fisâu ymwelwyr mewn Llysgenhadaeth Brydeinig neu Uchel Gomisiwn Prydeinig yn y wlad y maen nhw'n byw ynddi. Bydd angen nifer o ddogfennau i gefnogi'r cais fisa.

 

Gallem ddarparu llythyr cefnogi fisa sy'n cadarnhau:

  • eich bod wedi graddio o Brifysgol Abertawe
  • eich bod wedi'ch gwahodd i fynychu Cynulliad Graddio
  • eich bod yn gymwys i wneud cais am docynnau i westeion

Ni fedrwn gadarnhau enwau eich gwesteion yn y llythyr.

International Visa Support Letters

Er mwyn i aelodau o'ch teulu/ffrindiau ymweld â chi yn y DU a mynychu'r cynulliad, bydd angen i chi eu 'noddi'.

Ewch i www.swansea.ac.uk/isas/immigration/family-visits am fwy of wybodaeth.

Os hoffech gael llythyr cefnogi fisa, cysylltwch â graduation@swansea.ac.uk