Yn Abertawe

Mae nifer o dai llety a gwestai yn ardal Abertawe, am fwy o fanylion ewch i;

Dewch i Fae Abertawe

Accomodation 

Ar Campws

Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo'r Gaeaf

Does dim llety ar gael ar y campws.

 

Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo'r Haf

Mae'r pecyn llety graddio ar gael i fyfyrwyr sy'n graddio, eu teuluoedd a'u gwestion ar gyfer gwely a brecwast yn yr ystafelloedd gwely ensuite sengl mewn preswylfeydd myfyrwyr ar Campws y Bae a Campws Singleton. 


Cysylltwch â; events@swansea.ac.uk am fwy o wybodaeth.