Yn Abertawe

Mae nifer o dai llety a gwestai yn ardal Abertawe, am fwy o fanylion ewch i;

Dewch i Fae Abertawe

Accomodation 

Ar Campws

Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo'r Haf

Mae'r pecyn llety graddio ar gael i fyfyrwyr sy'n graddio, eu teuluoedd a'u gwestion ar gyfer gwely a brecwast yn yr ystafelloedd gwely ensuite sengl mewn preswylfeydd myfyrwyr ar Campws y Bae a Campws Singleton. 

 

Ar gyfer llety ar gampws y Bae, ewch i:  https://intranet.swan.ac.uk/OnlineStore/Products/Details/1502

Ar gyfer llety ar gampws Singleton, ewch i:  https://intranet.swan.ac.uk/OnlineStore/Products/Details/1494

 

 

Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo'r Gaeaf

Does dim llety ar gael ar y campws.