Archebu eich lle

Crest Correct

I archebu eich lle yn y cynulliad graddio bydd angen i chi gwblhau'r broses archebu ar-lein.

Bydd hwn yn ymddangos yn yr adran dygwyddiadau/pethau i'w gofio yn eich cyfrif mewnrwyd pan fydd y broses archebu'n agor.

Anfonir e-bost at eich cyfrif myfyriwr pan fydd y broses archebu ar gyfer y cynulliadau yn agor (oddeutu 3 mis cyn dyddiad y cynulliad).

Rhowch wybod i ni os byddwch yn Mynychu neu Ddim yn Mynychu.

Bydd y broses archebu yn dweud wrthoch pryd bydd eich Cynulliad Graddio a Gwobrwyo. Bydd pob cynulliad yn y Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe, Campws y Bae, Skewen. 

Sylwer NAD yw cadw eich lle ar gyfer graddio o reidrwydd yn golygu eich bod wedi cwblhau eich rhaglen yn llwyddiannus; gwahoddir pob myfyriwr a allai gwblhau ei raglen yn llwyddiannus i'r graddio er mwyn caniatáu amser i wneud trefniadau. Dylech gofrestru beth bynnag yw'r ffactorau academaidd, ac os na fyddwch yn gymwys i raddio oherwydd methiant academaidd, gwahoddir chi i'r cynulliad nesaf sydd ar gael ar ôl cwblhau eich rhaglen yn llwyddiannus. Argymhellwn eich bod yn ystyried hyn os bydd angen i chi drefnu hediadau a/neu westy.

Mynychu eich Cynulliad

Os ydych am fynychu eich cynulliad graddio;

  • Cwblhewch y ffurflen archebu ar-lein.

Pan rydych yn archebu eich lle;

  • Gwnewch yn siwr fod eich enw yn gywir, bydd yn ymddangos yn union fel hyn ar eich tystysgrif
  • Gwnewch yn siwr fod teitl eich cwrs yn gywir
  • Rhowch wybod i ni os oes unrhyw ofynion arbennig gennych chi neu'ch gwesteion

Peidiwch ag aros tan eich bod yn derbyn eich canlyniad i roi gwybod i ni, gan y bydd hi'n rhy hwyr i'ch cynnwys erbyn hynny.

DS. Gall methu â chwblhau'r ffurflen archebu ar-lein cyn y dyddiad cau a nodir effeithio ar argaeledd tocynnau gwesteion.

Ddim yn mynychu eich Cynulliad

Os nad ydych am fynychu eich cynulliad graddio;

  • Cwblhewch y ffuflen archebu ar-lein i ddweud eich bod ddim yn mynychu.
  • Gwnewch yn siwr fod eich cyfeiriad cartref yn gywir ar eich cyfrif mewnrwyd, bydd eich tystysgrif yn cael ei anfon i'r cyfeiriad yma.

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod gennym y cyfeiriad cywir i anfon y pecyn iddo. Os anfonir y pecyn i'r cyfeiriad anghywir, bydd rhaid talu am un newydd.

Os byddwch yn newid eich cyfeiriad ar ôl i'ch pecyn gael ei baratoi, ni fydd y newid yn effeithiol. Felly, os oes angen i chi newid eich cyfeiriad bedair wythnos neu fwy cyn eich Cynulliad, neu os hoffech i'r pecyn gael ei anfon at gyfeiriad arall, e-bostiwch y manylion i  myunihub@abertawe.ac.uk.

Pan rydych yn archebu eich lle;

  • Gwnewch yn siwr fod eich enw yn gywir, bydd yn ymddangos yn union fel hyn ar eich tystysgrif
  • Gwnewch yn siwr fod teitl eich cwrs yn gywir
  • Mae'n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod i ni os hoffech ohirio eich presenoldeb tan flwyddyn arall yn y dyfodol (am amgylchiadau eithriadol yn unig).

Mae'n bwysig nodi os nad ydych am fynychu eich cynulliad yna cewch eich dernyn i'ch gradd neu eich dyfarniad yn eich absenoldeb.

Nodyn i'r rhai hynny nad ydynt yn mynychu (yn derbyn eu dyfarniadau yn eu habsenoldeb): Os ydych yn gwrthod i'ch data personol cael ei gyhoeddi yn y rhaglen (enw a dyfarniad), rhowch wybod i'r Swyddfa Raddio.