Gwyddonydd, codwr pwysau a phĂȘl-droediwr Americanaidd yn ennill ei wobr aur

Darius Zadeh

Ychwanegodd Darius Zadeh, sy’n fyfyriwr geneteg feddygol, at ei restr wych o gyflawniadau gyda’i radd Anrhydedd Ail Ddosbarth Uwch haeddiannol iawn yng Nghynulliadau Graddio a Gwobrwyo'r Haf Prifysgol Abertawe heddiw, dydd Llun 24 Gorffennaf.

Derbyniodd Darius, sy'n 24 oed ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Gymraeg Glantaf, ei radd BSc mewn Geneteg Feddygol heddiw ar ôl cwblhau ei astudiaethau llawn-amser am dair blynedd yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.  

Yn ogystal â bod yn wyddonydd gwych, mae Darius hefyd wedi ennill llawer o fedalau am godi pwysau a chwarae pêl-droed Americanaidd. Yn 2013 Darius oedd y codwr pwysau cyntaf o Brydain i ennill medal iau byd-eang ers 18 mlynedd, ac yn dilyn hyn cyrhaeddodd y pedwerydd safle yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2014, er na fu modd iddo gymryd ei le yn y Gemau Olympaidd yn Rio yn 2016 oherwydd anaf.  Hefyd ym mis Chwefror eleni aeth Darius i ddigwyddiad sgowtio y mae holl dimoedd Pêl-droed Americanaidd y Gynghrair Pêl-droed Genedlaethol (NFL) yn ei fynychu. Mae bellach yn cymryd rhan mewn treialon ac yn denu diddordeb gan rai timoedd mawr.

Mae Darius wedi cydbwyso ei ddiddordebau mewn chwaraeon gyda brwdfrydedd mawr dros Eneteg Feddygol a dyfarnwyd Gwobr Roger Gilbert mewn Geneteg iddo am ei brosiect blwyddyn olaf mewn geneteg feintiol, gan adael ei opsiynau gyrfa'n agored i bob un o'i dri phrif ddiddordeb. Yn y dyfodol gallem weld Darius yn ennill ei fedal aur cyntaf yn y Gemau Olympaidd neu’n ennill ei superbowl cyntaf neu gallem ei weld yn gwneud ei ddarganfyddiad mawr cyntaf mewn gwyddoniaeth.

Wrth siarad am ei gyflawniadau, meddai Darius: “Roeddwn i eisiau astudio ym Mhrifysgol Abertawe gan fod gan yr Ysgol Feddygol enw ardderchog am ei hymchwil geneteg feddygol a bu fy nhiwtor personol, Dr George Johnson, yn ysbrydoliaeth i mi gan ei fod wedi arwain ar amryw brosiectau ymchwil arloesol ac wedi derbyn gwobrau niferus yn weddol gynnar yn ei yrfa.

 “Mantais ychwanegol i mi fu argaeledd y cyfleusterau a’r offer chwaraeon gwych a ddarperir i fyfyrwyr gan Bentref Chwaraeon Rhyngwladol Prifysgol Abertawe.

“Ar ôl graddio rwy’n gobeithio y byddaf yn gallu dilyn gyrfa mewn Geneteg ond mae hefyd yn bosib y byddaf yn dewis dilyn y llwybr pêl-droed Americanaidd os byddaf yn llwyddiannus yn y treialon NFL. Y naill ffordd neu'r llall, byddaf bob amser yn cofio bod Prifysgol Abertawe wedi fy ngalluogi i wneud y dewisiadau hyn.”