Gradd dosbarth cyntaf i fyfyrwraig sy’n barod i dorchi llewys

Mae Carys Chambers sy’n 21 mlwydd oed ac yn hanu o Bontlliw yn Abertawe, yn dathlu ar ôl iddi raddio gyda gradd BEng dosbarth cyntaf mewn Peirianneg Fecanyddol heddiw (21 Gorffennaf 2016).

Carys ChambersYn ystod ei chyfnod yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe, mae Carys wedi gweithio fel un o lysgenhadon y brifysgol, wedi bod yn aelod o’r tîm ffrisbi eithafol, wedi treulio mis yn gweithio yng Nghanada, ac mae hi bellach yn un o wynebau ymgyrch farchnata newydd y Brifysgol, Ar Frig y Don.

Meddai Carys: “Mae rhai pobl yn meddwl bod peirianwyr yn ddiflas, ond rydw i’n bell o fod yn ddiflas! Pan oeddwn i’n blentyn, doeddwn i byth yn gallu aros yn llonydd. Ces i fwy o hwyl wrth adeiladu’r tŷ chwarae nag wrth chwarae ynddo.

Yn 2015, enillais ei Her Canada - y cyfle i weithio yn un o gwmnïau’r biliynydd Syr Terry Matthews yn Ottawa am bedair wythnos gyda’r holl gostau wedi eu talu. Roedd hynny’n gyfle anhygoel. Allwn i ddim fod wedi dychmygu’r math hwnnw o antur ychydig o flynyddoedd yn ôl!

Fel llysgennad myfyrwyr, roeddwn i’n awyddus i ysbrydoli rhagor o fenywod i astudio peirianneg. Does dim rhaid i chi fod yn gryf, dim ond mwynhau gwneud pethau a pheidio ag ofni cael eich dwylo’n fudr.

Mae Prifysgol Abertawe yn enwog am ei Hadran Beirianneg ond roedd y syniad o allu siarad Cymraeg ar y campws yn ystyriaeth bwysig i mi pan ddewisais i ddod yma. Doeddwn i ddim eisiau colli’r iaith ar ôl i mi adael yr ysgol. Mae’r Gymdeithas Gymraeg wedi cynnig cyfleoedd cymdeithasol gwych i siaradwyr Cymraeg fel fi, ac roedd hi’n braf gallu e-bostio fy nhiwtor yn Gymraeg, neu siarad am brosiectau gydag aelodau fy ngrŵp yn Gymraeg.

Roedd dewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn un o benderfyniadau gorau fy mywyd. Roedd popeth roeddwn i’n chwilio amdano ar garreg fy nrws, ond mae eisoes wedi rhoi cyfle i mi deithio’r byd.”