Anna White

Anna White

Roedd hi’n ddiwrnod i ddathlu heddiw (dydd Llun, 25 Ionawr) i Anna White wrth iddi dderbyn ei Gradd Doethur mewn Astudiaethau Almaeneg.

Derbyniodd Anna, sy'n 31 mlwydd oed ac yn byw yng Nghaerdydd, ei gradd yng Nghynulliad Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn, Abertawe.

Yn ystod ei harddegau, canfuwyd bod gan Anna dyslecsia a dyspracsia. Serch y sylwadau negyddol gan ei hathrawon am ei gallu a’i photensial, aeth Anna ymlaen i ddatblygu ei diddordebau yn y celfyddydau, gwleidyddiaeth a byd y sinema.

Ar ôl cwblhau ei gradd a Gradd Meistr mewn Rhyfel a Chymdeithas, aeth Anna ymlaen i ddilyn Gradd Doethur, gan archwilio’r portreadau o ‘Almaenwyr da’ mewn ffilmiau cyfoes. Canolbwyntiodd yn arbennig ar ffilmiau Hollywood megis Schindler’s List, Valkyrie a’r diwydiant ffilm Almaeneg.

Cychwynnodd Anna ei PhD yn 2009, a chafodd ei gwblhau chwe blynedd yn ddiweddarach. Yn ystod y cyfnod hynny, derbyniodd Anna gymorth arbennig gan ei goruchwylwyr yn y Brifysgol (yr Athro Julian Preece, a Dr Steve McVeigh). Derbyniodd thesis terfynol Anna ganmoliaeth gan ei arholwyr am eglurder ei fynegiant a’i mewnwelediadau gwreiddiol.

Ar ôl derbyn ei gradd, meddai Anna: “Roeddwn i wastad yn benderfynol o wthio ‘mlaen mor bell â phosib gyda fy astudiaethau, a ‘dwi ddim yn ystyried fy Ngradd Doethur fel pen y daith. Mae wedi bod yn anodd goresgyn fy mhroblemau gan mod i’n gwybod yn fy meddwl beth roeddwn eisiau ei ddweud, ond nid oedd bob amser yn hawdd i droi’r syniadau hynny mewn i eiriau.

"Fy niddordeb mewn Rhyfel a Chymdeithas a fy nghariad at ffilmiau wedi’u cyfuno rhoddodd y syniad ar gyfer fy PhD. Rydw i wedi dysgu llawer amdanaf i fy hun a’r maes astudio, ac rwyf wedi gwneud ffrindiau am oes yma yn Abertawe – mae gen i lot o atgofion melys. Dywedir yn aml mai taith yw bywyd nid pen siwrnai, ond heddiw rwy’n falch iawn o’r garreg filltir hon, a’r holl bethau  ‘dwi wedi cyflawni ar hyd y ffordd!”