Dysgwr Cymraeg yn profi nad yw hi’n rhy hwyr i ddysgu

Bydd y myfyriwr 68 oed Alan Williams yn dathlu wrth iddo dderbyn ei radd BA yn y Gymraeg heddiw yng Nghynulliadau Graddio a Gwobrwyo Prifysgol Abertawe a gynhelir yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae.  

Alan Williams BA Mae Alan wedi llwyddo i ennill gradd 2:1 yn y Gymraeg.  Mae’n hanu o Gwmtawe a derbyniodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Pontardawe.  Astudiodd Lefel A mewn Daeareg cyn mynd ymlaen i gwblhau cwrs HND ym maes Bioleg yng Ngholeg Technolegol Llandaf.  

Yn dilyn cwblhau ei astudiaethau yng Ngholeg Technolegol Llandaf, gweithiodd am 30 mlynedd yn y diwydiant alcam yng Ngweithfeydd Felindre a Throstre fel technegydd labordy.  Yn dilyn ei ymddeoliad, penderfynodd ailgydio yn y Gymraeg gan fynychu cwrs Cymraeg Graenus yn y gymuned am nifer o flynyddoedd - cwrs sydd wedi’i gynnig i bobl sydd eisiau datblygu eu gafael ar yr iaith Gymraeg.   Ar ôl iddo gwblhau’r cwrs, penderfynodd wneud cais i astudio am radd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ac y mae’n hynod o ddiolchgar i’w diwtor Cymraeg a’i anogodd i wneud cais. 

Nid oes ganddo unrhyw gynlluniau ar gyfer y dyfodol ar hyn o bryd ond pwy a wyr beth sydd yn aros amdano.  Mae wedi mwynhau ei amser yn fawr iawn yma ym Mhrifysgol Abertawe ac er iddo bryderu am fod yn hŷn na’i gyd-fyfyrwyr, mae’n cyfrif pob un ohonyn nhw yn gyfaill iddo gan fod pob un wedi bod yn groesawgar ac yn barod i’w helpu.

Y mae llwyddiant Alan yn stori wych sy'n dangos bod cyrsiau gradd yn gyrsiau ar gyfer pob oed, sy’n dyst mae’r hen a wyr a’r ifanc a dybia.  Y mae hefyd yn dyst fod cyrsiau Cymraeg i Oedolion  yn creu siaradwyr Cymraeg rhugl sy'n ennyn awydd i ddatblygu eu hastudiaethau yn yr iaith.

Dywedodd Alan : "Yr hyn a wnaeth fy sbarduno oedd fy nghariad tuag at yr iaith Gymraeg.  Cefais y cyfle i gyflawni fy mreuddwyd yn fy ardal enedigol a throeon wrth i mi agosáu at y Brifysgol, roeddwn yn gwybod fy mod wedi gwneud y penderfyniad cywir i ddod yma i astudio cwrs gradd ”.