Myfyriwr gweithgar o Abertawe ar lwybr llwyddiant

Mae gwaith caled ac uchelgais myfyriwr wedi ei roi ar y trywydd iawn i lwyddo yn y maes gyrfa mae wedi'i ddewis, sef marchnata.

Bu teulu balch Thomas Coleman, 22 oed, o Oakdale, Blackwood, yn bresennol i'w gefnogi wrth iddo raddio gydag Anrhydedd BSc mewn Rheolaeth Fusnes mewn Cynulliad Graddio a Gwobrwyo a gynhaliwyd ar gyfer Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe heddiw (dydd Mawrth, 21 Gorffennaf).

Yn ystod ei amser yn y brifysgol, bu Tom yn gweithio'n galed mewn amrywiaeth o rolau proffesiynol a gwirfoddol, gan ennill profiad sylweddol a fydd yn helpu i'w baratoi ar gyfer gyrfa mewn marchnata.

Tom ColemanBu'n fyfyriwr llysgennad a bu'n cynrychioli'r Ysgol yn ystod Diwrnodau Agored, diwrnodau ymweld a digwyddiadau corfforaethol. Yn ogystal â hyn, cwblhaodd leoliad Rhwydwaith Interniaeth â Thâl Abertawe (SPIN) gan helpu i lansio cynllun blwyddyn derfynol yr Ysgol Reolaeth drwy ddod o hyd i gyfranogwyr a meithrin perthnasoedd â nifer o fentrau bach a chanolig lleol.

Meddai Tom, "Drwy gydol fy mlwyddyn olaf, roeddwn i'n gweithio'n rhan-amser ar gyfer deorfa busnes leol, TechHub Abertawe, fel rheolwr cymunedol. Enillais lawer o brofiad gwerthfawr gan fod y rôl yn gofyn i mi sefydlu prosesau rheoli ariannol mewnol hyd at reoli presenoldeb y cwmni ar draws nifer o blatfformau ar-lein."

Ar gyfer ei brosiect blwyddyn olaf, bu'n gweithio gyda busnes cysylltiadau cyhoeddus lleol, Seren Global Media, lle bu'n arwain tîm o bum myfyriwr arall i ymchwilio i reoli digwyddiadau, gan lunio prosesau a gweithdrefnau mewnol newydd i'r busnes, a oedd i gyd yn rhan o'i draethawd estynedig.

Daeth brwdfrydedd ac uchelgais Tom i sylw'r Brifysgol ac, o ganlyniad, fe'i gwahoddwyd i weithio yn Swyddfa Cysylltiadau Allanol yr Ysgol Reolaeth lle mae'n cynorthwyo wrth gynnal a chadw a datblygu portffolio o bartneriaid corfforaethol a pherthnasoedd busnes sy'n cynyddu'n gyflym drwy strategaeth ymgysylltu gadarn. Mae hefyd yn llunio ac yn creu cynnwys ar gyfer amrywiaeth o ddeunyddiau argraffedig a digidol yr adran.

Ar ben hyn, mae Tom hefyd yn gweithio fel ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus ar ei liwt ei hun i'r cwmni technoleg newydd, SatoshiPoint, yn Llundain ac mae hefyd yn paratoi i symud i Iwerddon ym mis Medi lle bydd yn dechrau Gradd Meistr mewn Ymarfer Marchnata ym Mhrifysgol Genedlaethol Iwerddon yn Galway.

Meddai Sophie Dare-Edwards, Pennaeth Lleoliadau, Prosiectau ac Astudio Dramor yn yr Ysgol Reolaeth, "Mae Tom yn gyflogadwy iawn o ganlyniad i'w ymdrechion yn Abertawe. Mae'n gadael y Brifysgol ag amrywiaeth eang o sgiliau a phrofiad gwaith a fydd yn gymorth mawr iddo yn y farchnad swyddi graddedigion ac wrth astudio am ei Radd Meistr."