Myfyrwraig greadigol yn dathlu llwyddiant

Roedd hi’n ddiwrnod i ddathlu heddiw (dydd Llun, 20 Gorffennaf) i Sophie Wiggins wrth iddi dderbyn ei gradd BA Llenyddiaeth Saesneg a Chyfryngau.

Derbyniodd Sophie, sy'n 21 mlwydd oed ac yn byw yn Sir Benfro, ei gradd yng Nghynulliad Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn, Abertawe.

Ar ddiwedd blwyddyn gyntaf ei hastudiaethau, bu Sophie, sy’n gyn-ddisgybl Ysgol Penfro, yn rhan allweddol o sefydlu SU-TV, gorsaf deledu Prifysgol Abertawe. Yn ddiweddarach, cafodd Sophie ei phenodi’n rheolwr yr orsaf. Manteisiodd ar y cyfle i ddatblygu ei sgiliau cynhyrchu ymhellach wrth weithio fel cynorthwyydd cynhyrchu ar ddwy ffilm gyda Tanabi Films a Northbank Entertainment, ac wrth gynhyrchu nifer o ffilmiau byr am brosiect ASTUTE (Advances Suitable Manufacturing Technologies).

Sophie Wiggins Yn ystod ei chyfnod ym Mhrifysgol Abertawe, roedd Sophie yn olygydd The Waterfront, papur newyddion myfyrwyr y brifysgol. Wedi hynny, treuliodd Sophie gyfnod yn gweithio i’r South Wales Evening Post.

Ers cwblau ei chwrs gradd, mae Sophie wedi llwyddo i gael swydd fel swyddog datblygu rhanbarthol i Gymdeithas Genedlaethol Teledu Myfyrwyr. Ym mis Awst eleni, bydd Sophie yn treulio cyfnod yn China ar gyfer interniaeth dylunio a thechnoleg a chelf. Gobaith Sophie yw bydd yr interniaeth yn gyfle iddi ddatblygu ei sgiliau animeiddio, golygu ac argraffu 3D.

Meddai Sophie: “Mae fy nghyfnod yn Abertawe wedi bod yn anhygoel. Rwyf wedi derbyn cymaint o brofiad gwaith yn fy maes, a bydd hynny yn sicr o fudd i mi ar gyfer y dyfodol.

“Mae gen i obeithion mawr ar gyfer fy ngyrfa, a ‘dwi’n hynod o falch o’r holl gyfleon a phrofiadau cefais yn Abertawe. Rwy’n teimlo fy mod wedi datblygu fel unigolyn, a bod gen i sail gadarn ar gyfer y dyfodol; mae arna’i ddiolch i’r brifysgol am hynny.”