Myfyrwraig brysur yn dathlu llwyddiant

Mae myfyrwraig brysur o Brifysgol Abertawe, a lwyddodd i gynrychioli ei chyd-fyfyrwyr, ymuno â chymdeithasau, a gwirfoddoli yn y gymuned leol yn ogystal â phasio ei gradd, bellach yn wynebu ei her ddiweddaraf gyda hyder yn ei gyrfa newydd yn glywedegydd.

Sarah HollidayBydd Sarah Holliday, sy'n 22 oed ac yn hanu o Chippenham, yn graddio'n Faglor yn y Gwyddorau ym maes Clywedeg yng Nghynulliad Graddio a Gwobrwyo Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe, a gynhelir yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe heddiw (dydd Mercher 22 Gorffennaf). Bydd mam-gu a rhieni balch Sarah, a aeth i Ysgol Abbeyfield yn Chippenham, yno i'w gweld yn derbyn ei gradd.

Penderfynodd Sarah i fod yn glywedegydd pan oedd yn ei harddegau, a dewisodd gwrs Abertawe oherwydd ei bwyslais ar leoliadau gwaith. Meddai: "Yn ystod pedair blynedd y cwrs, dwi wedi gweithio mewn 11 ysbyty mewn ardaloedd daearyddol amrywiol gyda phobl o wahanol gefndiroedd gydag anghenion amrywiol. Erbyn hyn, dwi'n hen arfer â 'diwrnod cyntaf' yn y gweithle.  Cymaint felly, fel pan ddechreuais i yn fy swydd gyntaf yn Ysbyty Southmead ym Mryste ym mis Mehefin, roeddwn i'n teimlo'n hollol ffyddiog yn fy ngallu i wneud y gwaith â hyder."

Ar ben ei hastudio a'i lleoliadau gwaith, gwirfoddolodd Sarah i fod yn fyfyriwr llysgennad, ac roedd hefyd yn aelod o Gymdeithas Dawns a Chymdeithas Sboncen y Brifysgol.  Ysgrifennodd ei blog clywedeg ei hun hefyd i helpu ei chyd-fyfyrwyr, ac ymunodd ag Academi Clywedeg Prydain, yn gynrychiolydd myfyrwyr yn y lle cyntaf cyn dod yn gynrychiolydd cyhoeddiadau a chyfathrebu wedyn.  Mae bellach ar fin dod yn Gadeirydd y Pwyllgor Myfyrwyr a Hyfforddiant.

Llwyddodd Sarah i gyflawni ei hymrwymiadau astudio yn ogystal ag ymgymryd â gweithgarwch arall fel myfyriwr, ond cafodd amser ar ben hynny rywsut i arwain grwpiau Brownis yn Sgeti ac Uplands, lle'r oedd yn arwain gweithgarwch a gwaith crefft gyda merched oedd yn gweithio tuag at fathodynnau a gwobrau.

Dywedodd Barry Bardsley, ei Thiwtor Personol: "Mae Sarah wedi gwneud cyfraniad neilltuol i'r proffesiwn Clywedeg, hyd yn oed mor gynnar â hyn yn ei gyrfa. Mae ei brwdfrydedd a'i pharodrwydd i fynd yr ail filltir yn ysbrydoli ei chyfoedion, a hefyd ei mentoriaid clinigol a'i darlithwyr.  Mae ei chyfuniad neilltuol o wirfoddoli proffesiynol, gweithgarwch myfyrwyr a gwaith cymunedol yn golygu y byddwn ni'n gweld ei heisiau yma yn Abertawe, ond rydym yn dymuno'r gorau oll iddi hi at y dyfodol."