Oliver yn meistroli peirianneg sifil gyda blwyddyn mewn diwydiant

Roedd yn ddiwrnod o falchder heddiw (dydd Iau, 23 Gorffennaf) i Oliver Brooks, o Waterville yn Nhrebedr, wrth ennill MEng Peirianneg Sifil (Blwyddyn mewn Diwydiant) o Brifysgol Abertawe, ac wrth iddo baratoi ar gyfer dyfodol disglair gyda'r cwmni adeiladau amlwladol, Laing O'Rourke.

Derbyniodd Oliver, 24 oed, ei radd yng Nghynulliad Graddio a Gwobrwyo'r Haf y Coleg Peirianneg yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe, gyda'i rieni balch, Robert a Lorraine, yn gwylio.

Oliver BrooksMae Oliver, cyn-ddisgybl The King’s School yn Nhrebedr, yn graddio ar ôl pum mlynedd o astudiaethau israddedig, wedi dod i Brifysgol Abertawe ar gwrs BEng yn y lle cyntaf, gan drosglwyddo yn ddiweddarach i MEng gyda blwyddyn mewn diwydiant.

Dechreuodd ei astudiaethau yn Abertawe yn 2010, ac yn ei ail flwyddyn, enillodd Oliver Wobr Myfyriwr Adeiladu, Peirianneg a Dylunio Israddedig y Flwyddyn TARGETjobs, a noddwyd gan Laing O'Rourke. Ei wobr oedd lleoliad gwaith 10 wythnos dros yr haf gyda'r cwmni yn Queensland, Awstralia, ar isadeiledd nwy gwythiennau glo.

Wedi creu argraff yn ystod y lleoliad gwaith, cynigiwyd cyfle i Oliver ymestyn ei amser yn Awstralia a chyfrannu ymhellach at y prosiect.

Derbyniodd y cynnig, a daeth y lleoliad hirach yn rhan o flwyddyn "eithriadol" mewn diwydiant, lle cafodd gyfle i weithio ar ddau brosiect graddfa fawr ar ochrau cyferbyn o'r byd.

"Roedd y prosiect cyntaf mewn gwaith trin dŵr gwerth mwy na $500m yn rhanbarth Queensland, Awstralia,” meddai Oliver.

"Ar ôl deg mis ar y prosiect hwnnw dychwelais i'r DU i weithio ar waith diweddaru mawr Gorsaf Stryd Bond yn Llundain.

"Ni allai'r prosiectau fod yn fwy gwahanol. Yn Awstralia roeddwn o leiaf awr o siwrnai mewn car i ffwrdd o unrhyw beth tebyg i wareiddiad, ac yn Llundain roeddwn ar ben Stryd Rhydychen, y stryd siopa brysuraf yn Ewrop. Wynebais heriau gwahanol iawn, ond roedd y sgiliau gofynnol i fod yn beiriannydd llwyddiannus yn debyg.

"Drwy gydol fy lleoliad gwaith gyda Laing O’Rourke ces i fy herio â rolau gwahanol ac roeddwn bob amser yn teimlo fel rhan bwysig o'r tîm. Pan oeddwn yn Awstralia roeddwn yn ymwneud â rheoli'r pecyn gwaith concrid ar y safle.

"Ar ddiwedd fy neg mis ar y prosiect roeddwn wedi cael cyfrifoldebau amrywiol, o ddelio â chleientiaid, isgontractwyr a chyflenwyr yn uniongyrchol i gynllunio gwaith a sicrhau ansawdd.

"Yn ôl yn Llundain, yn gweithio ar ddiweddariad mawr Gorsaf Stryd Bond, des i'n un o dri pheiriannydd safle yn gyfrifol am ddarparu is-strwythur concrid cyfnerthedig.

"Unwaith eto, defnyddiais lawer o'r sgiliau a ddysgais yn Awstralia, ond efallai ag ymagwedd fwy ymarferol, er enghraifft, daeth gosod a rheolaeth ddimensiynol yn rhannau mawr o fy rôl."

Ym mis Medi bydd Oliver yn dechrau swydd raddedig gyda Laing O’Rourke fel Peiriannydd Digidol.

Yn ogystal â chyflawni'i astudiaethau MEng a blwyddyn mewn diwydiant, cymrodd Oliver ran yn rhaglen Myfyrwyr Llysgennad Peirianneg y Brifysgol hefyd.

Mae myfyrwyr llysgennad yn rhoi cyflwyniadau ar Fywyd Myfyrwyr a sesiynau holi ac ateb mewn ysgolion a cholegau ac yn cynorthwyo mewn digwyddiadau megis Diwrnodau Agored y Brifysgol, gan siarad â darpar fyfyrwyr a'u teulu i ateb cwestiynau.