Myfyriwr dawnus yn dathlu llwyddiant dosbarth cyntaf

Mae myfyriwr hynod ddawnus yn dathlu ennill gradd Baglor mewn Peirianneg dosbarth cyntaf mewn Cynulliad Graddio a Gwobrwyo a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe heddiw (dydd Iau, 23 Gorffennaf).

Natalia WisniewskaGraddiodd Natalia Wisniewska, sy'n 21 oed ac yn dod o Warsaw yng Ngwlad Pwyl, o Goleg Peirianneg y Brifysgol gyda gradd Baglor Peirianneg mewn Peirianneg Gemegol, gyda'i rhieni a'i chwaer yn gwylio â balchder.

Nid oedd Natalia wedi ymweld â'r DU o'r blaen cyn dod i Abertawe i astudio, ond dewisodd y Brifysgol am ei bod eisiau dysgu am systemau ynni confensiynol er mwyn eu gwella ag agweddau ynni adnewyddadwy yn hwyrach yn ei gyrfa.

Meddai, "Mae gen i ddiddordeb mawr mewn ynni cynaliadwy, ond yng Ngwlad Pwyl mae mwy o bwyslais ar danwydd ffosil. Gobeithiaf y gallaf ddefnyddio'r wybodaeth rwyf wedi'i dysgu yma yn ôl yng Ngwlad Pwyl. Roeddwn yn nerfus ynghylch astudio mewn gwlad dramor i ddechrau, ac roedd yn anodd deall yr acen Gymreig, ond roedd y bobl yma yn groesawgar iawn."

Sefydlodd Natalia ei hun yn ddigon buan fel un o'r myfyriwr gorau; enwebwyd hi ar gyfer y wobr fawreddog, Gwobr Graddedigion Salter, ac ar ben hynny dewiswyd hi i gymryd rhan mewn rhaglen gyfnewid a sefydlwyd rhwng Peirianneg Gemegol yn Abertawe ac ym Mhrifysgol A&M Tecsas yn UDA.

Nid gweithio yn unig y gwnaeth Natalia, fodd bynnag, gan daflu ei hun i fywyd y Brifysgol drwy ymuno â'r cymdeithasau nofio, dawns a chanŵio. Meddai, "Un o'm hatgofion melysaf o'm hamser yma yw caiacio yng Ngŵyr wrth i'r haul fachlud. Honno oedd yr olygfa harddaf erioed, a byddaf yn ei chofio am byth."

Mae Natalia nawr yn adeiladu ar ei diddordeb mewn ynni adnewyddadwy ac mae'n mynd i Goleg Imperial Llundain i astudio gradd Meistr mewn Dyfodol Ynni Cynaliadwy.

Meddai Dr Darren Oatley-Radcliffe, tiwtor personol Natalia, "Mae ymagwedd Natalia at ei hastudiaethau yn wych ac mae'n fyfyriwr dawnus tu hwnt, ac adlewyrchwyd hyn yn ei chanlyniadau gradd ardderchog. Dymunaf y gorau iddi yn y dyfodol, ac nid oes amheuaeth y bydd yn beiriannydd gwych."