Myfyriwr rhyngwladol yn dathlu llwyddiant gradd

Mae myfyriwr sy'n graddio, o Riyadh yn Sawdi-Arabia, a ddaeth i astudio yn Abertawe wedi priodoli'i chyflawniad i gefnogaeth ei theulu, rhaglen ysgoloriaethau'r Brenin Abduallah a'i phenderfyniad ei hun i lwyddo.

Jood AlharthiCefnogwyd Jood Alharthi, 21 oed, gan ei theulu balch pan raddiodd â LLB o Goleg y Gyfraith mewn Cynulliad Graddio a Gwobrwyo yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe heddiw (dydd Mercher, 22 Gorffennaf).

Dewisodd Jood astudio'r Gyfraith am fod ganddi ddiddordeb mewn sut mae'n rheoleiddio cymdeithas, nid yn lleol yn unig, ond yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Dewisodd ddod i Brifysgol Abertawe oherwydd ei chymuned groesawgar o fyfyrwyr rhyngwladol a'r calendr prysur o ddigwyddiadau cymdeithasol. Roedd hi hefyd yn dwlu ar gyfleusterau campws y Brifysgol, a golyga'r lleoliad y byddai'n aml yn cael ei hun yn cerdded ar ôl dosbarthiadau, yn darllen nofel ar y traeth yn ystod egwyliau ac yn cael picnic i ginio gyda'i ffrindiau.

Gwnaeth y mwyaf o'i hamser yn y Brifysgol, a chwblhaodd sawl interniaeth hefyd, gan gynnwys rhai yn y Cenhedloedd Unedig (UN); gyda Barnwr Ffederal yng Nghaliffornia; gyda'r sefydliad nid er elw, Tasamy; a chyda sawl cwmni cyfreithiol mawr. Cafodd pob interniaeth yn brofiad dysgu unigryw gyda'u heriau eu hunain, ond wynebodd pob un â brwdfrydedd a gwaith caled.

Meddai Jood, "Mae profiad ar ôl profiad wedi profi i mi bod dewis astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe wedi agor sawl drws i gyfleoedd. Rwy'n hyderus ynghylch y targedau uchelgeisiol rwyf am eu cyflawni. Rwy'n gwybod y byddaf yn parhau i werthfawrogi'r agweddau, y meysydd a'r swyddi diddiwedd y mae fy ngradd yn y Gyfraith wedi'u rhoi i mi."

Taflodd Jood ei hun i fywyd y Brifysgol hefyd, gan ymuno â'r Gymdeithas Fadminton, Cymdeithas UNICEF, a'i ffefryn, y Gymdeithas Ddadlau. Meddai, "Roedd gwybod y byddwn yn cwrdd, ddwywaith yr wythnos, â myfyrwyr dadleugar, cyndyn eu barn ac uchel eu cloch yn rhywbeth roeddwn yn edrych ymlaen ato bob tro! Mwynheais y pynciau a'r dadleuon gwahanol na fyddwn byth yn cael y cyfle i'w trafod yn ystod diwrnod arferol."

Meddai'r darlithydd cyfraith troseddol a'r Cydlynydd Lleoliadau Gwaith, Dr Stuart MacDonald, "Mae Jood yn wirioneddol wedi gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd y mae'r Brifysgol yn eu cynnig ac mae'n amlygu ymroddiad Abertawe i symudedd myfyrwyr."