Myfyriwr ysbrydoledig yn ennill gradd Dosbarth Cyntaf yn y Gyfraith

Heddiw (dydd Mercher, 22 Gorffennaf), mae myfyriwr a gafodd ddiagnosis o ddyslecsia yn ystod ei ail flwyddyn yn y brifysgol yn dathlu ennill Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn y Gyfraith yng Nghynulliadau Graddio a Gwobrwyo Prifysgol Abertawe sy'n cael eu cynnal yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe.

Jake LoomesGraddiodd Jake Loomes o Rutland, Lloegr, sy'n 22 oed, gyda Gradd LLB yn y Gyfraith o Goleg y Gyfraith y Brifysgol.  Roedd ei rieni balch, ei dwy chwaer, ei fam-gu a'i dad-cu yn y gynulleidfa i weld yr aelod cyntaf o'r teulu Loomes i ennill gradd prifysgol.

‌Er gwaethaf ei ddiddordeb cryf mewn deall sut mae'r gyfraith yn gweithio mewn cymdeithas, ni pherfformiodd Jake gystal ag yr oedd yn gobeithio yn ei arholiadau Safon Uwch a dyfarnwyd B a dwy radd C iddo.  Yn ei ail flwyddyn ym Mhrifysgol Abertawe, cafodd ddiagnosis o ddyslecsia a orfododd iddo addasu i ffordd newydd o ddysgu.  Gallai fod wedi colli ei ffordd, ond gwnaeth yr her sbarduno Jake i weithio'n fwy caled ac, yn ystod ail hanner ei radd, gwnaeth ymdrech syfrdanol i lwyddo.

Yn 2013, enillodd y Gystadleuaeth Achos Llys Ffug gyntaf rhwng Abertawe a Leeds, a daeth yn ail yng Nghystadleuaeth Ffug Lys Barn Cymru.

Ar ôl ei ail flwyddyn yn y Brifysgol, treuliodd flwyddyn yn gweithio i'r cwmni JCP Solicitors fel rhan o gynllun lleoliad Coleg y Gyfraith ac, yn ystod ei fis cyntaf yno, cafodd ei enwi'n gyflogai y mis.

Erbyn iddo ddychwelyd i Abertawe am ei flwyddyn olaf, roedd ei hyder a'i gymhelliant wedi cynyddu ymhellach: bu'n gweithio'n rhan-amser i'r cwmni cronfeydd data cyfreithiol, LexisNexisUK; sefydlodd gystadleuaeth ffug lys barn ar gyfer myfyrwyr y flwyddyn gyntaf; cynhaliodd Raglen Hyfforddiant Eiriolaeth ar y cyd â bargyfreithwyr lleol ac ymarferwyr cyfreithiol proffesiynol eraill a bu'n gwirfoddoli i Swyddfa Cyngor ar Bopeth (Abertawe a Phort Talbot). Bu hefyd yn Llysgennad Myfyriwr dros y Brifysgol.

Llwyddodd i ymdopi â'r ymrwymiadau hyn ac ennill Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn y Gyfraith ar yr un pryd.  Yn ogystal â hyn, dyfarnwyd Gwobr Mynediad i'r Bar Michael Sherrard ac Ysgoloriaeth COMBAR (Ysgoloriaeth y Bar Masnachol) iddo. Mae'r wobr hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr talentog dreulio pythefnos â thâl yn y bar masnachol yn Llundain.

Ers gorffen ei astudiaethau, mae wedi treulio wythnos yn cysgodi bargyfreithwyr yn One Essex Court (siambrau blaenllaw ym maes y gyfraith fasnachol) ac wythnos arall yn marsialu ar gyfer Mr Ustus Flaux (Pennaeth yr Uchel Lys Masnachol yn Lloegr a Chymru).

Mae hefyd wedi cwblhau interniaeth â thâl yng Ngholeg y Gyfraith, gan weithio ar brosiect i bontio'r bwlch rhwng astudiaethau Safon Uwch ac astudio'r gyfraith yn y brifysgol.

Wrth dderbyn ei radd, meddai Jake: “Yn y diwedd cefais fy nenu i Abertawe gan flaengarwch Coleg y Gyfraith a’r gydnabyddiaeth amlwg bod angen sicrhau nid yn unig darlithoedd angerddol i fyfyrwyr ond hefyd y sgiliau angenrheidiol a’r cyfleoedd i’w paratoi ar gyfer gyrfa wedi iddynt raddio.”

“Coleg y Gyfraith yn Abertawe yw un o’r goreuon yng Nghymru, ac yn rhoi pwyslais mawr ar hwyluso cyfleoedd gyrfa drwy leoliadau i nifer o fyfyrwyr bob blwyddyn (rhywbeth y cefais y fraint o fod yn rhan ohono yn ystod fy ail flwyddyn). Bu ymdrechion a chefnogaeth diflino fy nhiwtoriaid personol ac academaidd yn hynod o werthfawr wrth helpu i mi ddysgu a thanio fy niddordeb brwd yn y gyfraith.”

Meddai Ruth Costigan, Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig, "Mae Jake Loomes yn un o'r myfyrwyr mwyaf ei ddawn a'i gymhelliant rwyf wedi'u dysgu erioed.  Mae wedi dangos dyfalbarhad syfrdanol yn ystod ei astudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe.  Yn hytrach na gweld ei ddiagnosis o ddyslecsia fel maen tramgwydd, dyblodd ei ymdrechion i gyflawni canlyniad rhagorol yn ei radd."

Ychwanegodd Dr Stuart MacDonald, un o'i diwtoriaid, "Mae gan Jake chwilfrydedd diddiwedd am y gyfraith a sut mae'n datblygu ac yn llunio ein cymdeithas - bydd yn ei sbarduno i gyflawni pethau gwych yn y dyfodol, rwy'n si┼Ár o hynny. Mae'n wirioneddol ysbrydoledig ac ryw'n dymuno'n dda iddo."