Gôl arall i Bussy! Arwr yr Elyrch yn ennill gradd dosbarth cyntaf mewn Geneteg

Mae eisoes wedi chwarae ei ran yn hanes pêl-droed Abertawe, a nawr mae'n ennill bri yn y byd meddygaeth a geneteg.

Guillermo Bauza MayolGraddiodd cyn-seren Dinas Abertawe, Guillermo Bauza, â gradd dosbarth cyntaf mewn Geneteg Feddygol o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe mewn seremoni a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe heddiw (dydd Llun, 20 Gorffennaf), ac ymunodd ei bartner a'i rieni ag ef.

Daw Guillermo – y mae cefnogwyr yr Elyrch yn ei adnabod fel Bussy – o Palma yn Mallorca, a daeth i Abertawe gyntaf yn 2007 pan arwyddwyd gan Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe gan Roberto Martinez, y rheolwr ar y pryd, gyda'r amddiffynnwr, Angel Rangel.

Chwaraeodd rôl hollbwysig yn nyrchafiad anhygoel Dinas Abertawe i elit y byd pêl-droed. Dwy gôl Guillermo yn erbyn Gillingham ar 12 Ebrill 2008 sicrhaodd ddyrchafiad Dinas Abertawe i'r Bencampwriaeth, ar eu ffordd i'r Uwch-gynghrair.

Meddai Guillermo Bauza: "Roeddwn yn hapus iawn i glywed fy mod wedi ennill gradd dosbarth cyntaf! Roeddwn yn gwybod fy mod wedi gwneud yn dda ar ddiwedd yr ail flwyddyn, ac roeddwn yn profi cyfnod da, ond roeddwn yn nerfus o hyd cyn y cyhoeddwyd y marciau!

"Mae Geneteg Feddygol yn cael effaith enfawr ar ddiagnosis a thriniaeth clefydau dynol. Mae'r wybodaeth a gafwyd o ddilyniannu genomau dynol yn caniatáu i ymchwilwyr ddeall y clefydau sydd ag elfen enetig."

Esboniodd Guillermo, sy'n gobeithio parhau â'i ymchwil yn y maes, yn Abertawe os yn bosib, beth a'i denodd at y pwnc: "Roedd gen i ddiddordeb mewn ymchwil gwyddonol, a gwelais ei fod yn dod yn fwy a mwy pwysig dysgu am sail foleciwlaidd a genetig clefydau.

"Mae pawb ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn hynod gefnogol yn ystod fy astudiaethau. Hoffwn ddiolch yn benodol i: Dr Hugh Jones, arweinydd ein rhaglen; Dr Ricardo Del Sol, fy nhiwtor personol; a phawb yn yr Adran Geneteg Feddygol. Roedd Dr Deya Gonzalez, Dr Jetzi Garcia-Parra a'r myfyriwr PhD, Belen Pan Castillo, hefyd yn help mawr i mi yn ystod fy mhrosiect blwyddyn olaf gyda'r Grŵp Bioleg Atgenhedlol yn y Ganolfan NanoIechyd."

Mae Guillermo yn chwarae pêl-droed o hyd, ochr yn ochr â'i astudiaethau, i Dref Merthyr yng Nghynghrair Genedlaethol Cymru. Wrth i'r tymor newydd agosáu, mae Guillermo yn hyderus ynghylch rhagolygon yr Elyrch,

Mae'n anhygoel gweld cynnydd yr Elyrch, yn tyfu bob blwyddyn. Maent yn uchelgeisiol ac mae Garry Monk yn rheolwr gwych. Maent yn sefydlog ar y cae hefyd, a thros amser mae hynny wedi bod yn bwysig iawn fel sylfaen i'w llwyddiant.

Bu Guillermo hefyd yn destun pennod o Cracks Pel Mon (Arwyr y Byd), cyfres deledu yn Sbaen, a oedd yn trafod Sbaenwyr enwog yn byw dramor, gan ei ddangos wrth ei waith ym Mhrifysgol Abertawe.