Llwyddiannau Myfyrwyr 2015

Sophie Wiggins

Roedd hi’n ddiwrnod i ddathlu heddiw (dydd Llun, 20 Gorffennaf) i Sophie Wiggins wrth iddi dderbyn ei gradd BA Llenyddiaeth Saesneg a Chyfryngau.

Darllenwch fwy...

Stella Seppings

Mae myfyriwr a roes y gorau dros dro i'w hastudiaethau meddygol er mwyn dechrau teulu bellach wedi cyflawni ei huchelgais o fod yn feddyg ar ôl cwblhau ei hastudiaethau.

Darllenwch fwy...

Guillermo Bauza Mayol

Mae eisoes wedi chwarae ei ran yn hanes pêl-droed Abertawe, a nawr mae'n ennill bri yn y byd meddygaeth a geneteg.

Darllenwch fwy...

Jake Loomes

Mae myfyriwr a gafodd ddiagnosis o ddyslecsia yn ystod ei ail flwyddyn yn y brifysgol yn dathlu ennill Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn y Gyfraith.

Darllenwch fwy...

Jood Alharthi

Mae myfyriwr sy'n graddio, o Riyadh yn Sawdi-Arabia, a ddaeth i astudio yn Abertawe wedi priodoli'i chyflawniad i gefnogaeth ei theulu, rhaglen ysgoloriaethau'r Brenin Abduallah a'i phenderfyniad ei hun i lwyddo.

Darllenwch fwy...

Thomas Coleman

Mae gwaith caled ac uchelgais myfyriwr wedi ei roi ar y trywydd iawn i lwyddo yn y maes gyrfa mae wedi'i ddewis, sef marchnata.

Darllenwch fwy...

Sarah Holliday

Mae myfyrwraig brysur a lwyddodd i gynrychioli ei chyd-fyfyrwyr, ymuno â chymdeithasau, a gwirfoddoli yn y gymuned leol yn ogystal â phasio ei gradd, bellach yn wynebu ei her ddiweddaraf gyda hyder yn ei gyrfa newydd yn glywedegydd.

Darllenwch fwy...

Jodie Croxall

Bu Jodie Croxall, o Ddyffryn y Swistir yn Llanelli, yn dathlu cyflawniad wrth iddi dderbyn ei PhD mewn Polisi Cymdeithasol gan Brifysgol Abertawe.

Darllenwch fwy...

Natalia Wisniewska

Mae myfyriwr hynod ddawnus yn dathlu ennill gradd Baglor mewn Peirianneg dosbarth cyntaf mewn Cynulliad Graddio a Gwobrwyo a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe.

Darllenwch fwy...

Oliver Brooks

Roedd yn ddiwrnod o falchder heddiw (dydd Iau, 23 Gorffennaf) i Oliver Brooks, o Waterville yn Nhrebedr, wrth ennill MEng Peirianneg Sifil (Blwyddyn mewn Diwydiant) o Brifysgol Abertawe, ac wrth iddo baratoi ar gyfer dyfodol disglair gyda'r cwmni adeiladau amlwladol, Laing O'Rourke.

Darllenwch fwy...

Cameron Steer

Mae myfyriwr dawnus, yr oedd ei brosiect blwyddyn olaf yn canolbwyntio ar helpu pobl â chlefyd Alzheimer, bellach yn parhau â'i astudiaethau i sut y gellir defnyddio technoleg yn y ffordd orau er budd pobl.

Darllenwch fwy...

Ian Harvey

Dathlodd Ian Harvey, sy’n ddwy ar hugain ac o Gunnislake, Cernyw, dderbyn gradd BSc Dosbarth Cyntaf mewn Ffiseg Ddamcaniaethol  o Brifysgol Abertawe.

Darllenwch fwy...