Llŷr Roberts

Llyr RobertsAr ôl pedair blynedd o waith caled, roedd hi’n ddiwrnod i ddathlu i Llŷr Roberts, wrth iddo dderbyn ei radd Dosbarth Cyntaf yn MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol o Brifysgol Abertawe.

Derbyniodd Llŷr, sy’n 22 mlwydd oed ac o ardal Llandysul ei radd yng nghynulliad graddio’r Coleg Peirianneg , yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe, ddydd Mercher, 16 Gorffennaf.

Mae Llŷr, sy’n gyn-ddisgybl Ysgol Dyffryn Teifi,  hefyd yn dathlu’r ffaith ei fod wedi cael ei benodi’n Beiriannydd Electroneg Iau yn Magstim Cyf, cwmni rhyngwladol sy’n cynhyrchu dyfeisiau meddygol yn ardal Hendy-gwyn ar Daf, Sir Gâr. Yn ei swydd fel Peiriannydd Electroneg Iau, bydd Llŷr yn gyfrifol am ddylunio a datblygu rhannau electronig ar gyfer dyfeisiau meddygol newydd. 

“Roeddwn i’n mwynhau ffiseg, mathemateg ac electroneg yn yr ysgol, ac roedd y cwrs yn Abertawe yn ddelfrydol i mi allu parhau gyda’r meysydd yna. Rwyf wastad wedi bod â diddordeb i wybod sut mae pethau’n gweithio a chreu dyfeisiau newydd, felly roedd astudio Peirianneg yn Abertawe yn syniad da o’r cychwyn cyntaf” meddai Llŷr.

Yn ystod ei drydedd flwyddyn o astudiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, roedd Llŷr hefyd yn Llywydd ar y Gymdeithas Gymraeg, gan arwain trefniadau’r Eisteddfod Rhyngolegol a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Abertawe eleni, yn ogystal â threfnu digwyddiadau cymdeithasol a gwibdeithiau i aelodau’r Gymdeithas Gymraeg.

“Dwi wedi mwynhau'r pedair blynedd diwethaf yn fawr, a ‘dwi wedi cael amser anhygoel yn bod yn Llywydd y Gymdeithas Gymraeg , yn ogystal â bod yn aelod o sawl clwb arall. Dros y blynyddoedd ’dwi wedi gwneud lawer o ffrindiau o bob cwr o'r byd, ac mae cwblhau fy nghwrs gradd wedi fy ngalluogi i fynd mewn i swydd dda yn syth.”

Cyn cychwyn ar ei swydd newydd ym mis Medi, bydd Llŷr yn teithio o amgylch Asia am chwe wythnos gyda’i gariad.  Ei obaith ar gyfer y dyfodol yw gweithio tuag at fod yn beiriannwr siartredig, neu astudio ar gyfer doethuriaeth yn rhan amser.

Meddai’r Athro Professor Javier Bonet, Pennaeth y Coleg Peirianneg, “Drwy gydol y pedwar blynedd y bu Llŷr yn astudio, roedd ei ganlyniadau academaidd yn eithriadol o dda, blwyddyn ar ôl blwyddyn, ac rydym yn falch dros ben fod ei waith called wedi cael ei gydnabod gan ei MEng Dosbarth Cyntaf mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol

“Mae Llŷr yn dalentog dros ben, ac mae ganddo ddyfodol disglair o’i flaen. Dymunwn y gorau iddo ar gyfer y dyfodol, a gobeithiwn y bydd Llŷr yn cadw mewn cysylltiad gyda’r staff yma ym Mhrifysgol Abertawe”.