Greg Saunders

Greg Saunders imageMae myfyriwr o Ipswich wedi cyfnewid ei harmonïau am hieroglyffau, ac wedi cyflawni llwyddiant academaidd yn ei astudiaethau Eifftoleg ym Mhrifysgol Abertawe wedi gyrfa gynnar fel cerddor roc blaengar.

Enillodd Greg Saunders radd anrhydedd BA dosbarth cyntaf yng Nghynulliadau Graddio a Gwobrwyo Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau y Brifysgol, y'u cynhelir yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe heddiw (dydd Llun, 14 Gorffennaf), gyda'i deulu balch yn gwylio, gan gynnwys ei fam, ei frawd, ei chwaer a'i frawd-yng-nghyfraith.

Meddai Greg, a symudodd o Ipswich i Ororau'r Alban yn 12 oed, ei fod wedi datblygu diddordeb yn yr Aifft Hynafol ar ôl gwylio hen ffilm arswyd du a gwyn. Meddai, "Rwy'n cofio cael fy nychryn ar ôl gweld y mymi yn yr hen ffilm, ond trodd y diddordeb afiach hwnnw'n atyniad at y pwnc yn gyflym, ac ymunais a Chymdeithas Archwilio'r Aifft yn 14 oed."

Fodd bynnag, gadawodd ei astudiaethau ffurfiol i fod yn gyfansoddwr a chwaraewr dwbl bas amser llawn, gan chwarae gyda'r grwpiau roc blaengar, SoH a The Ferangs, gan deithio'n helaeth yn Nenmarc, yr Almaen a'r DU, gan hyd yn oed gynnal gig yng Nghôr y Cewri.  Gweithiodd hefyd fel gyrrwr tacsi yn Ipswich, yr oedd yn gallu'i wneud o gwmpas ei ymrwymiadau cerddorol.

Fodd bynnag, penderfynodd Greg fod bod yn gerddor yn mynd yn llai pwysig, ac y byddai'n newid cyfeiriad ac yn dychwelyd i'w ddiddordeb cynnar yn yr Aifft Hynafol. Gan ddilyn cwrs mynediad i Addysg Uwch, cofrestrodd ar y cwrs Eifftoleg anrhydedd sengl ym Mhrifysgol Abertawe yn 2011, gan ennill y wobr fawreddog, Gwobr Eifftoleg Louis Tarpo, yn 2013.

Meddai Greg, "Rwy'n mwynhau cerddoriaeth o hyd, ond rwyf bellach wedi ymrwymo i astudio Eifftoleg, a nawr fy mod wedi cwblhau fy ngradd baglor, hoffwn barhau â fy astudiaethau hyd at lefel gradd Meistr yn fawr, os bydd cyllid yn caniatáu hynny."

Meddai ei diwtor, Dr Martina Minas-Nerpel, Darllenydd Eifftoleg ym Mhrifysgol Abertawe, "O'r cychwyn cyntaf roedd yn amlwg bod Greg yn fyfyriwr hynod ddawnus, ymroddedig a gweithgar. Rhagorodd yn ei fodiwlau iaith, ac yn y modiwlau diwylliant, crefydd a hanes hefyd.

‌"Ar gyfer ei draethawd hir, archwiliodd meini coffa angladdol heb eu cyhoeddi, sy'n dyddio'n ôl

oddeutu 4,000 o flynyddoedd. Slabiau carreg yw meini coffa, a ddefnyddiwyd yn y byd hynafol i farcio beddi, ond hefyd ar gyfer cysegru, coffáu a darnodi. Cyfieithodd Greg yr arysgrifau hieroglyffig, dadansoddodd eu manylion eiconograffig a chyflwynodd ddehongliad diwylliannol o'r gwrthrych a gedwir yn Amgueddfa Petrie yn Llundain."