Clare Cooper

Clare Cooper

Mae Clare Cooper sy’n fyfyrwraig mewn peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe nid yn unig yn dathlu graddio ond mae hefyd yn dathlu cael ei swydd gyntaf gyda chwmni mawr ar ôl curo cystadleuaeth gref gan dros 700 o ymgeiswyr eraill.

Bydd Clare, sy’n 22 oed ac yn dod o Muswell Hill, Llundain, yn graddio gyda gradd MEng Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Peirianneg Dylunio Cynnyrch mewn Cynulliad Graddio a Gwobrwyo i Goleg Peirianneg  y Brifysgol a gynhelir yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe heddiw  (dydd Iau, Gorffennaf 17).  Caiff ei chefnogi yn y seremoni gan ei rhieni balch a’i chariad.

Bu Clare, a fynychodd Ysgol y Merched Haberdashers' Aske yn Elstree, Swydd Hertford, â diddordeb mewn Technoleg Dylunio ers pan oedd hi yn yr ysgol ac yn ystod ei Safonau Uwch penderfynodd mai hwn oedd y maes yr oedd am ei ddilyn. Dewisodd astudio ym Mhrifysgol Abertawe gan ei bod yn cynnig y cydbwysedd cywir rhwng peirianneg a dylunio.

Hefyd penderfynodd Clare gyfrannu ymhellach at ei phrofiad yn y Brifysgol drwy ddod yn Gynrychiolydd Myfyrwyr ar gyfer ei chwrs ac yn Llysgennad Myfyrwyr ar gyfer y Coleg Peirianneg. Meddai: “Trwy wirfoddoli ces i’r cyfle i gynnig fy marn ar agweddau o fywyd y Coleg a gwrandawodd y staff academaidd ar fy awgrymiadau ar gyfer ffyrdd o wella’r cwrs. Rhoddodd hyn fwy o hyder i mi gan ganiatáu i mi ddatblygu brwdfrydedd ar gyfer menywod mewn Peirianneg.”

A’i gwaith caled, ei chyflawniadau academaidd a’i pherfformiad ar y cyfan a helpodd Clare i gael y swydd gyntaf hollbwysig hon fel peiriannydd graddedig yn Bosch yn Stowmarket, Suffolk, ar ôl cystadlu yn erbyn 700 o ymgeiswyr eraill am ddim ond 12 o swyddi i raddedigion. 

Wrth sôn am y broses gyfweld, meddai Clare: “Gwnaeth fy nghwrs fy nysgu i feddwl am sut i ddatblygu dyluniadau sydd nid yn unig yn ddeniadol ond hefyd yn ymarferol, gan ddefnyddio technegau datrys problemau ac egwyddorion peirianneg. Roedd fy modiwl Technoleg Gweithgynhyrchu’n ddefnyddiol iawn yn ystod fy nghyfweliad technegol, ac mae fy mhrosiectau gr┼Áp amrywiol wedi gwella fy sgiliau gwaith tîm a rheoli prosiectau. Er bod cymaint o gystadleuaeth am y swydd, roedd yr hyder a enillais drwy fy astudiaethau, y gwaith gwirfoddoli a’r gwaith paratoi o flaen llaw yn sicrhau i mi berfformio’r gorau ag y gallwn.”

Meddai Dr Ian Masters, Pennaeth Dylunio Cynnyrch a Pheirianneg Fecanyddol: “Mae Clare yn fyfyrwraig ragorol ac mae wedi perfformio’n dda yn gyson trwy gydol ei hamser yn Abertawe. Mae ganddi ddyfodol disglair iawn o’i blaen a dymunaf y gorau iddi yn ei swydd newydd.”