Christian Dennis

Christian Dennis imageMae myfyriwr o Abertawe, nad oedd wedi gadael Cymru erioed cyn dechrau'i gwrs Astudiaethau Americanaidd, wedi profiad mor gadarnhaol wrth astudio dramor ei fod yn helpu myfyrwyr eraill i astudio dramor, ac mae bellach yn bwriadu addysgu yn Tsieina.

Mae Christian Dennis, sy'n 23 oed ac yn dod o Dreforys yn wreiddiol, ac sy'n gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Treforys, yn graddio â BA Anrhydedd mewn Astudiaethau Americanaidd yng Nghynulliadau Graddio a Gwobrwyo Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau Prifysgol Abertawe, a gynhelir yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe heddiw (dydd Llun, 14 Gorffennaf) . Cefnogir Christian yn y digwyddiad gan ei chwaer a'i fam falch yn y seremoni.

Meddai Christian mai un o'r prif bethau a'i hysgogodd i astudio Astudiaethau Americanaidd oedd treulio'r drydedd flwyddyn yn astudio yn UDA, ym Mhrifysgol Tennessee yn Knoxville. Mae llawer o fyfyrwyr yn cael bod y profiad a dreuliwyd yn astudio dramor yn cael effaith drawsffurfiol arnynt, a theimlodd Christian fod y cyferbyniad â'i fywyd ei hun yn fwy fyth am nad oedd wedi teithio dramor.

Meddai, "Er bod disgwyliad symud i wlad arall yn gyffrous, roedd ychydig yn frawychus hefyd.  Fodd bynnag, roedd y bobl yn hynod gyfeillgar a charedig, a mwynheais y cyfled i astudio a chymdeithasu â myfyrwyr Americanaidd a myfyrwyr rhyngwladol eraill o wledydd gwahanol yn fawr."

Pan ddychwelodd i Brifysgol Abertawe, penderfynodd Christian y byddai'n gwirfoddoli yn y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol fel Ymgynghorydd Cyfoed i helpu darpar fyfyrwyr i ystyried manteision cyfnod o amser dramor.

Nawr ei fod wedi graddio, mae gan Christian gynlluniau i deithio'r byd. Meddai, "Rwyf wedi cael blas go iawn ar deithio, ac rwyf bellach yn bwriadu symud i Hunan yn Tsieina ym mis Awst, lle byddaf yn addysgu Saesneg, yna i Dde America wedi hynny, hefyd i addysgu."

Meddai Siân Impey, Pennaeth Rhyngwladoli ym Mhrifysgol Abertawe, "Mae llawer o fyfyrwyr naill ai wedi meddwl am astudio dramor neu wedi'u dychryn gan y posibilrwydd.  Gweithiodd Christian yn galed iawn yn ystod ein Diwrnodau Agored a'n Diwrnodau Ymweld i wir ymgysylltu â darpar fyfyrwyr, a thrwy adrodd ei brofiadau a rhoi cyngor ymarferol, helpodd i ysbrydoli rhai myfyrwyr i ystyried astudio neu weithio dramor. Rwy'n hapus iawn bod Christian wedi cael profiad cadarnhaol, a dymunaf y gorau iddo ar ei deithiau yn y dyfodol."