Carfan gyntaf Prifysgol Abertawe o fyfyrwyr M.Ost Osteopatheg

Carfan gyntaf Prifysgol Abertawe o fyfyrwyr M.Ost Osteopatheg

Osteopath Cohorts

Mae carfan gyntaf Prifysgol Abertawe o fyfyrwyr M.Ost Osteopatheg wedi dathlu graddio'r wythnos hon (dydd Mercher, Gorffennaf 16), mewn Cynulliad Graddio a Gwobrwyo i Goleg y Gwyddorau Dynol a Iechyd y Brifysgol a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe.

Ymhlith y garfan gyntaf o 11 o raddedigion oedd Frances Carey, Bethan Davies, Jayde Fowler, Tanja Jakobs, Rosemary Jones, Lisa Lamont, Elinore Lewis, Natalie Foulser, Christopher Parker, Cari Pellard, a Nirosan Sriskandarajah.

Meddai Bob Davies, Rheolwr y Rhaglen: Gradd Gychwynnol Uwch (M.Ost) Osteopatheg,: “Dyma’r garfan gyntaf o fyfyrwyr Osteopatheg i raddio o Brifysgol Abertawe.  Dylai pob un ohonynt fod yn falch iawn o’r hyn y maent wedi’i gyflawni.

“Mae’r rhaglen Osteopatheg yn hynod drwm a disgwylir lefelau uchel o broffesiynoldeb drwy gydol y rhaglen gyfan.  Mae’r ffaith bod ein holl raddedigion Osteopatheg wedi ennill dosbarthiadau gradd uchel yn brawf o’u hegni, eu hymroddiad a’u hymrwymiad i’w hastudiaethau dros y pedair blynedd ddiwethaf ac mae’n cynnig meincnod o bwys y gellir adeiladu gyrfaoedd arno yn y dyfodol.

“Yr wyf innau, fel Rheolwr y Rhaglen, yn ogystal â’m holl gydweithwyr addysgu o’r tîm Osteopatheg, yn llongyfarch yn gynnes ein holl raddedigion newydd. Rydym yn sicr y byddant yn gwneud yn dda.”

Mae rhaglen lawn-amser Prifysgol Abertawe sy’n bedair blynedd o hyd wedi derbyn statws cymhwyster cydnabyddedig ffurfiol gan y Cyngor Osteopathig Cyffredinol (GOsC), sy’n diffinio osteopatheg fel ffordd o ganfod, trin ac atal cyflyrau sy’n effeithio ar y system gyhyrysgerbydol, sef cyhyrau, ligamentau, nerfau a chymalau, mewn ffordd holistaidd sy’n seiliedig ar wyddoniaeth.

Mae rhaglen Abertawe’n radd gychwynnol uwch mewn Osteopatheg a bydd myfyrwyr sy’n llwyddo i gwblhau’r cwrs yn ennill cymhwyster lefel gradd Meistr.  Bydd myfyrwyr yn ennill profiad ymarferol o ddefnyddio eu sgiliau clinigol gyda chleifion dan oruchwyliaeth Clinig Osteopathig Prifysgol Abertawe, sydd ar agor i’r cyhoedd.

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen M.Ost Osteopatheg yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe ewch i http://www.swansea.ac.uk/undergraduate/courses/human-and-health-sciences/mostosteopathy/