Aled Lloyd

Aled LloydRoedd heddiw (Dydd Llun, 14 Gorffennaf) yn ddiwrnod i ddathlu i Dr Aled Lloyd, a dderbyniodd ei radd o raglen Meddygaeth i Raddedigion MB BCh, Prifysgol Abertawe.

Derbyniodd Aled, sy'n 26 mlwydd oed ac sy’n dod o ardal Sgeti, Abertawe, ei radd yng Nghynulliad y Coleg Meddygaeth, a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe, Neuadd y Dref.

Yn gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe, lle astudiodd ei Lefel A, derbyniodd Aled radd Cemeg o Brifysgol Caerfaddon yn 2009, ac fe dreuliodd flwyddyn yn gweithio yn yr Almaen fel rhan o’i gwrs gradd.

Yn 2010, dychwelodd Aled i’w filltir sgwâr, Abertawe, i gychwyn ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion MB BCh ym Mhrifysgol Abertawe er mwyn cymhwyso fel meddyg.

Mae Aled yn dilyn olion traed ei rheini wrth gymhwyso fel meddyg, gan fod ei dad yn feddyg teulu yn ardal Y Cocyd, a’i fam yn feddyg ar gampws Prifysgol Abertawe.

Mewn llai na thair wythnos, bydd Aled yn cychwyn ei yrfa fel meddyg F1 yn Ysbyty Singleton, gan weithio yn yr adrannau resbiradol a chardioleg, cyn iddo symud i adran llawfeddygaeth Ysbyty Treforys maes o law.

Wedi iddo dderbyn ei radd, meddai Aled: “Ar ôl bod bant am sawl blwyddyn, roedd hi’n braf dod adre i Abertawe i astudio’r cwrs, a hynny yn gwrs o safon. Cefais yr arweiniad gorau posib gan fy nhiwtoriaid, ac rwy’n edrych ‘mlaen yn fawr at gychwyn fy ngyrfa yn Ysbyty Singleton”.

Meddai Dr Jonathan Mullins, tiwtor personol a goruchwyliwr y rhaglen Meddygaeth i Raddedigion: “Mae wedi bod yn bleser llwyr i weld Aled yn datblygu dros y blynyddoedd diwethaf, fel ysgolhaig, ac fel darpar feddyg. Yn ogystal â meistroli elfennau clinigol ei hyfforddiant, mae Aled hefyd wedi ymdrechu’n gyson i wella’i ddealltwriaeth o'r gwyddorau sylfaenol ymhellach, nid yn unig er mwyn iddo allu adnabod yr hyn sy'n digwydd i glaf, ond hefyd er mwyn gallu deall pam.

“Bydd y profiad hwn yn gosod sylfaen ardderchog ar gyfer ei yrfa feddygol, ac ar ben hynny, bydd agwedd ymchwilgar ei gymeriad yn caniatáu iddo wella ei ddealltwriaeth o iechyd a salwch yn sgil datblygiadau mawr ym maes iechyd. Dymunaf y gorau iddo ar gyfer y dyfodol, pob lwc Aled!”.