Adam Chan

Adam ChanDathlodd graddedig BSc Seicoleg, Hei Yin (Adam) Chan, ei lwyddiant heddiw (dydd Mercher, 16 Gorffennaf) wrth iddo dderbyn ei radd ail ddosbarth uwch (2:1) o Brifysgol Abertawe.

Derbyniodd Adam, 22 oed, sy'n dod o Kowloon yn Hong Kong yn wreiddiol, ei radd yng Nghynulliad Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd y Brifysgol, a gynhelir yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe, gan ymuno ag oddeutu 3,000 o fyfyrwyr a oedd yn derbyn eu gradd yr wythnos hon.

Daeth Adam i Abertawe gyntaf yn 2011 fel myfyriwr rhyngwladol i gyflawni rhaglen radd BSc Seicoleg tair blynedd yn Adran Seicoleg y Coleg.  Roedd wedi datblygu diddordeb mewn seicoleg fel myfyriwr coleg yn Hong Kong, yn enwedig mewn cymhwyso seicoleg mewn bywyd pob dydd i ddeall sut mae unigolion yn bihafio'n wahanol.

Meddai Adam, "Ar ôl adolygu gwybodaeth am leoliad Prifysgol Abertawe, a chynnwys ac enw da'r cwrs, penderfynais mai Abertawe oedd y lle delfrydol o mi astudio fy ngradd israddedig mewn Seicoleg – mae ganddi enw da iawn am fywyd myfyrwyr, ac mae'n uchel ei pharch fel lle i bobl newydd."

Ar ôl dechrau ei gwrs, penderfynodd Adam newid i raglen pedair blynedd, i'w alluogi i gymryd cyfle i astudio dramor am flwyddyn, y treuliodd ym Mhrifysgol De Cymru Newydd yn Awstralia, un o bartneriaid cyfnewid myfyrwyr Abertawe.

Trefnwyd blwyddyn dramor Adam gan Swyddfa Datblygu Rhyngwladol (IDO) y Brifysgol, ac meddai Siân Impey, Dirprwy Bennaeth IDO, "Fel myfyriwr rhyngwladol o Hong Kong yn dod i Gymru, roedd Adam wedi dewis astudio dramor eisoes, wrth gwrs.

"Roedd dewis profiad astudio dramor eilaidd fel rhan o'i raglen radd yn Abertawe yn anarferol, ond mae'n enghraifft o sut y gall myfyrwyr fel Adam fanteisio ar y cyfleoedd cyffrous a phrofiadau astudio y gall y Brifysgol a'i phartneriaid rhyngwladol eu cynnig.

"Ers dychwelyd i Abertawe, mae Adam yn gwerthfawrogi ei amser dramor yn llwyr o ran gwella'i brofiad fel myfyriwr a'i gyflogadwyedd. Mae wedi bod yn hyrwyddwr manteision astudio dramor, gan gynorthwyo'r Ffair Astudio Dramor a drefnir gan IDO a chyflwyno'i brofiadau ei hun mewn sesiynau gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n ystyried astudio dramor. 

"Gobeithiwn y bydd ei stori yn ysbrydoli myfyrwyr eraill i ddod i Brifysgol Abertawe a gwneud yr un peth."

Meddai Adam, a fydd yn dechrau astudio pellach drwy radd MSc Seicoleg Alwedigaethol ôl-raddedig, "Mae fy niddordeb mewn seicoleg alwedigaethol wedi datblygu ers mi gyflawni'r modiwl 'Ymddygiad mewn Sefydliadau' yn Awstralia yn ystod fy rhaglen astudio dramor. Rwyf bellach wedi sylwi bod gen i angerdd am y maes hwn, ac rwy'n awyddus i fod yn Seicolegydd Galwedigaethol yn y dyfodol.

"Yn ogystal â chael effaith drawsffurfiol arnaf yn bersonol, gobeithio y bydd mynd i'r farchnad swyddi fyd-eang wedi byw ac astudio mewn tair gwlad wahanol ar dri chyfandir gwahanol yn golygu fy mod yn fwy cyflogadwy yn y pen draw na phetawn i wedi parhau i astudio yn Hong Kong."