Llwyddiannau Myfyrwyr 2014

Christian Dennis

Mae myfyriwr o Brifysgol Abertawe nad oedd erioed wedi gadael Cymru cyn dechrau ei gwrs Astudiaethau Americanaidd yn teimlo bod astudio dramor yn brofiad mor allweddol ei fod yn helpu myfyrwyr eraill i astudio dramor.

Darllen mwy

Greg Saunders

Mae myfyriwr o Ipswich wedi newid cytgordiau ar gyfer hieroglyffau ac wedi cyflawni llwyddiant academaidd uchel yn ei astudiaethau Eifftoleg ym Mhrifysgol Abertawe ar ôl gyrfa cynnar fel cerddor.

Darllen mwy  

Sinéad Symons

Sinéad Symons

Roedd dydd Llun Gorffennaf 14 yn ddiwrnod o ddathlu i Sinéad Symons, 21 a dderbyniodd ei Gradd BA Anrh Dosbarth Cyntaf mewn Gwareiddiad Clasurol a Lladin o Brifysgol Abertawe

Ashley Bonnewell

Ashley Bonnewell

Dathlodd Ashley Bonnewell benllanw chwe mlynedd o astudio ar ddydd Llun, Gorffennaf 14 pan dderbyniodd ei BA Anrhydedd ail ddosbarth uwch o Abertawe yn y Dyniaethau.

Chuks Onochie Nwabugwu

Chuks Onochie Nwabugwu

Fe wnaeth Chuks Onochie Nwabugwu, myfyriwr rhyngwladol aeddfed, ddathlu penllanw tair blynedd o astudio ddydd Mercher 16 Gorffennaf pan gafodd ei radd BSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol.

Tamara Owen

Mae un o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, Tamara Owen, wedi goresgyn anawsterau personol gan wireddu ei huchelgais gydol-oes drwy gael ei chyflogi fel nyrs.

Darllen mwy

Adam Chan

Dathlodd myfyriwr gradd BSc Seicoleg Hei Yin (Adam) Chan lwyddiant ar ddydd Mercher Gorffennaf 16 wrth dderbyn ei Anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o Brifysgol Abertawe.

Darllen mwy

Greg Handley

Greg Handley

Greg Handley, sy'n graddio ddydd Iau. Gorffennaf 17 mewn Peirianneg Meddygol gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, oedd y myfyriwr cyntaf i ymgymryd â semestr gyfnewid gyda phrifysgol gysylltiedig Texas A&M.

Llŷr Roberts

Ar ôl pedair blynedd o waith caled, roedd hi’n ddiwrnod i ddathlu i Llŷr Roberts, wrth iddo dderbyn ei radd Dosbarth Cyntaf yn MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol o Brifysgol Abertawe. 

Darllen mwy.

 

Carfan graddedigion M.Ost Osteopathi

Carfan graddedigion M.Ost Osteopathi

Dathlodd carfan gyntaf myfyrwyr M.Ost Osteopathi Prifysgol Abertawe eu graddau yng Nghynulliad Graddau a Dyfarniadau Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd y Brifysgol ar ddydd Iau Gorffennaf 17.

Clare Cooper

Nid yn unig dathlu graddio mae myfyrwraig peirianneg Clare Cooper ond hefyd dathlu ennill swydd gyda chwmni o bwys ar ôl dod i'r brig mewn cystadleuaeth gref yn erbyn 700 o ymgeiswyr arall.

Darllen mwy

Hélène a Naomi Foxley

Mae’n ddathliad dwbl i efeilliaid Hélène a Naomi Foxley sydd ill dwy wedi ennill graddau Anrhydedd Dosbarth Cyntaf ar ôl dod o’r Almaen i astudio yn Abertawe.

Darllen mwy

Aled Lloyd

Roedd Dydd Llun, 14 Gorffennaf yn ddiwrnod i ddathlu i Dr Aled Lloyd, a dderbyniodd ei radd o raglen Meddygaeth i Raddedigion MB BCh, Prifysgol Abertawe.

Darllen mwy

Friyal Al-Qahtani

Bu Friyal Al-Qahtani ar daith arbennig yn ôl i Abertawe'r wythnos hon pan ddychwelodd o'i gwlad frodorol, sef Teyrnas Saudi Arabia, i dderbyn ei gradd PhD o Brifysgol Abertawe. 

Ddarllenwch fwy...