Gwobrau Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu a Rhagoriaeth mewn Cymorth i Fyfyrwyr

Gwobrau Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu a Rhagoriaeth mewn Cymorth i Fyfyrwyr

Bydd aelodau o staff addysgu Prifysgol Abertawe yn cael eu cydnabod gan y Brifysgol yn ystod yr wythnos raddio eleni (18 i 23 Gorffennaf) yn y Gwobrau Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu. (ELTAs).

Datblygwyd y gwobrau ar y cyd ag Undeb y Myfyrwyr i sicrhau mwy o lais i fyfyrwyr yn y broses ddyfarnu gyda’r staff a enwebwyd gan eu myfyrwyr am eu galluoedd addysgu rhagorol.  

Yn cael eu cydnabod hefyd yw’r rhai hynny sy’n chwarae rôl gynhaliol eithriadol i’r myfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau gyda’r Gwobrau Rhagoriaeth mewn Cymorth i Fyfyrwyr (ESSAs).

Nicola Vaughan

Nicola Vaughan

Darlithydd – Ysgrifennu creadigol, Saesneg Iaith a Llenyddiaeth – Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Neal Harman

Neal Harman

Uwch ddarlithydd – Cyfrifiadureg – Coleg Gwyddoniaeth

Pennaeth Dysgu ac Addysgu y Coleg Gwyddoniaeth

Michele Raithby

Michele Raithby

Uwch ddarlithydd – Iechyd Cyhoeddus, Polisi a’r Gwyddorau Cymdeithasol – Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd