Lluniau Carfan

Bydd pob coleg yn cael lluniau carfan wedi cymryd ar ôl pob cynulliad. 

Bydd samplau o’r ffotograffau yn cael eu harddangos gyda lluniau o’r gr┼Áp wedi eu tynnu ar y sgrin. 

FfotograffPris

Grwpiau Mawr (30 neu fwy)

18" x 10"£20 Print yn unig
£30 wedi’i fowntio
£55 wedi’i fframio

Grwpiau Bach (llai na 30)

10" x 8"

£15 print wedi’i fowntio
£30 wedi’i fframio
 

Dylai graddedigion mynd i gael ei lluniau garfan yn syth ar ôl ei gynulliad. Awgrymyr i gwesteion neud ei fford i Dathliadau y Coleg tra bod hwn yn digwydd.