Diogelu Data

Dylai myfyrwyr, gwesteion a staff sy'n mynychu fod yn ymwybodol bod y cynulliadau graddio a gwobrwyo yn cael eu hystyried fel digwyddiadau cyhoeddus.

Caiff enwau a dyfarniadau (gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn eu dyfarniadau yn eu habsenoldeb) eu cyhoeddi yn y rhaglen.

Mae deunydd Sain a delweddau Gweledol o'r cynulliad ar gael yn gyhoeddus drwy weddarllediad byw a thrwy werthiannau DVDau o'r cynulliad.

Nodyn i'r rhai hynny nad ydynt yn mynychu (yn derbyn eu dyfarniadau yn eu habsenoldeb): Os ydych yn gwrthod i'ch data personol cael ei gyhoeddi yn y rhaglen (enw a dyfarniad), rhowch wybod i'r Swyddfa Raddio.

Data Protection