Cymwysedd

Through the door

I fod yn gymwys i raddio:

  • Rhaid eich bod wedi cwblhau eich rhaglen astudio
  • Rhaid i'ch enw ymddangos ar restr cyflwyno dyfarniad swyddogol
  • Rhaid eich bod wedi talu unrhyw ddyledion sy'n ddyledus gennych i Brifysgol Abertawe. Fe'ch atgoffir o reoliadau'r Brifysgol ar gyfer talu ffioedd sy'n dynodi:

'Yn unol â rheoliadau'r brifysgol ar gyfer talu ffioedd, ni fydd modd i Gyrff Dyfarnu ystyried myfyrwyr sydd â ffioedd yn weddill i'w talu i'r Brifysgol ar gyfer mynychu cynulliadau graddio a gwobrwyo nac ar gyfer derbyn dyfarniadau.'

 

Os oes unrhyw ddyledion gennych i'w talu, mae angen i chi gysylltu â


Israddedigion: Keith Hurford (k.hurford@swansea.ac.uk)

Ôl-raddedig:  Andy Beazley (a.j.beazley@swansea.ac.uk)

yn yr Adran Gyllid ar unwaith i ddatrys y sefyllfa.