Amserlen Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo

  

 

Bydd y Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo'r Haf ar y

 

23ain - 28ain o Gorffennaf 2018. 

 

Cyhoeddir yr amserlen lawn yn Gwanwyn 2018.

 

 

 

Cewch gofrestru ar gyfer Graddio tua 3 mis cyn y cynulliadau. Gall myfyrwyr weld eu cofrestriad drwy eu cyfrif mewnrwyd, ac anfonir e-bost pan fydd y cyfnod cofrestru yn dechrau

Am ragor o wybodaeth am y Cynulliadau Graddio, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/graddio.

Cynhelir pob Cynulliad yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Crymlyn Burrows, Abertawe, SA1 8EN.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Swyddfa Graddio, Gwasanaethau Academaidd, drwy ffonio 01792 602703 / 01792 295293 / 01792 602298 / 01792 602755 neu e-bostio graduation@abertawe.ac.uk.

Ymwadiad

Bydd Prifysgol Abertawe yn gwneud ei gorau i gadw at y dyddiadau a'r lleoliadau a drefnwyd ar gyfer y cynulliadau graddio.  Fodd bynnag, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth y Brifysgol, gallai’r cynulliadau gael eu dal yn ôl, eu hadleoli i leoliad arall neu eu gohirio. Pan fydd hyn yn digwydd, nid yw Prifysgol Abertawe yn gyfrifol am unrhyw anghyfleustra na chostau y gallai digwyddiad o'r fath eu hachosi.