Prifysgol Abertawe’n dyfarnu gradd i un o aelodau sefydlu S4C

Ian Jones

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i Mr Ian Jones, un o’r tîm oedd yn gyfrifol am sefydlu S4C.

Cyflwynwyd y radd DLitt i Mr Jones heddiw (9 Ionawr) yn ystod y seremoni raddio ar gyfer yr Ysgol Reolaeth.

Mae Ian Jones o Dreforys, Abertawe yn wreiddiol.  Lansiwyd S4C ym 1982, a dyma oedd y sianel deledu gyntaf i’w hanelu’n benodol at gynulleidfa Gymraeg ei hiaith. Ar ôl BBC1, ITV, a BBC2, S4C yw’r bedwaredd sianel deledu hynaf yn y DU.

Ar ôl gweithio ar raglennu Rhwydwaith Adloniant yn ITV ac fel cynhyrchydd annibynnol, ailymunodd Ian Jones ag S4C fel Cyfarwyddwr Busnes, Cynyrchiadau Rhyngwladol a Chydgynyrchiadau S4C rhwng 1992 a 1997.

Ers hynny mae wedi dal swyddi uwch gyda Scottish Television, United News and Media, (ITEL), Granada International a hefyd gwasanaethodd am ddwy flynedd ddigynsail fel Cadeirydd Cymdeithas Diwydiant Dosbarthiad Teledu Prydain (BTDA). Fe oedd Llywydd National Geographic Television International o 2004 tan 2007, gan deithio’n rheolaidd rhwng Washington a Llundain, cyn dod yn Gyfarwyddwr Rheoli’r Grŵp Adloniant Targed. 

Tan yn ddiweddar fe oedd prif weithredwr S4C, swydd a ddaliwyd ganddo ers 2011. Ei swydd fwyaf diweddar oedd fel Cyfarwyddwr Rheoli, Dosbarthu Cynnwys a Datblygu Masnachol, Rhyngwladol ar gyfer A+E Television Networks yn Efrog Newydd.

Yn ogystal â bod yn un o uwch-reolwyr mwyaf profiadol y diwydiant teledu, mae’n ymwneud â nifer o gyrff a chysylltiadau elusennol: fe yw Ymddiriedolwr Cymru elusen Cymorth i Ddioddefwyr  y DU; Cyfarwyddwr CDN, y Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol; aelod o Fwrdd Croeso Cymru, cyn-gadeirydd Bafta Cymru a Chymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth. 

Cyflwynwyd y radd gan Uwch-ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Iwan Davies.  Meddai: “Mae Ian Jones yn ffigwr pwysig iawn ym maes darlledu teledu. Mae wedi gwneud cymaint i godi proffil siarad Cymraeg yng Nghymru a ledled y DU, trwy arwain y rhwydwaith darlledu Cymraeg, S4C, ac o ganlyniad i’w ddoniau yn y diwydiant, mae wedi bod galw mawr amdano ar gyfer swyddi ledled y byd.” 

Pan dderbyniodd ei radd, meddai Mr Jones: “Cefais fy ngeni a’m magu yn Abertawe a darparodd fy mywyd cynnar a’m profiad academaidd yn y maes sylfaen amhrisiadwy ar gyfer gyrfa yn y diwydiant teledu, sydd wedi caniatáu i mi weithio ledled y byd mewn llefydd mor bell i ffwrdd ag Efrog Newydd a Washington, Beijing a Sydney. Mae’n fraint derbyn y wobr hon gan y Brifysgol.”