Huw Tregelles Williams

Prifysgol Abertawe'n dyfarnu gradd i ffigwr o fri ym maes darlledu cerddorol

Huw Tregelles Williams

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i Huw Tregelles Williams OBE, ffigwr o fri rhyngwladol ym maes cerddoriaeth a darlledu cerddorol.

Cyflwynwyd y radd DLitt i Mr Williams heddiw (8 Ionawr) yn ystod seremoni raddio'r Coleg Peirianneg.

Ganwyd Huw Tregelles Williams yn Nhregŵyr a chafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Llanelli.

Yn ystod ei astudiaethau ôl-raddedig, recordiodd sawl datganiad i Radio 3 ac ar ôl eu cwblhau, ymunodd â'r BBC fel cynhyrchwr cerddoriaeth. Fe'i penodwyd yn Bennaeth Cerddoriaeth, BBC Cymru ym 1985 ac yn Gyfarwyddwr cyntaf Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a oedd newydd ei hehangu a'i hailenwi ym 1993. Roedd ei gyfnod o 15 mlynedd yn y swyddi hyn yn cynnwys 11 cyfres gerddoriaeth i BBC1 a BBC2 a theithiau cerddorfaol i leoliadau nodedig yng Ngogledd America, Japan, yr Undeb Sofietaidd a ledled Ewrop. 

Sefydlodd recordiadau CD, allgymorth addysg a nawdd sylweddol fel nodweddion rheolaidd yng ngwaith y Gerddorfa a hefyd comisiynodd waith newydd gan dair cenhedlaeth o gyfansoddwyr rhyngwladol ac o Gymru.

Mae wedi cynhyrchu cyfres o raglenni teledu i S4C ar organau Ewropeaidd hanesyddol ac wedi rhoi cyngherddau agoriadol yn Neuadd Dewi Sant ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru, datganiadau yn Neuadd y Dref Sydney, Eglwys Gadeiriol St Paul a chynhyrchiad arbennig o Songs of Praise BBC1 o Neuadd Frenhinol Albert i ddathlu adfer ei horgan Willis.

Ym 1998 fe'i penodwyd yn OBE ac yn Gymrawd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar gyfer ei wasanaeth i gerddoriaeth yng Nghymru sydd wedi cynnwys aelodaeth o Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Coleg Brenhinol yr Organyddion.

Cyflwynwyd y radd i Huw gan Syr Roderick Evans, Dirprwy Ganghellor Prifysgol Abertawe. Meddai: "Mae Huw Tregelles Williams wedi cyfrannu'n enfawr at enw da Cymru fel gwlad â thraddodiad cerddorol cyfoethog. Mae wedi ymroi ei fywyd i gynhyrchu cerddoriaeth, ac wedi chwarae rôl allweddol wrth gadw'r broses ardderchog o ganu'r organ yn fyw i gynulleidfa deledu. Mae gan Abertawe a'r rhanbarth dreftadaeth ddiwylliannol dda, ac mae'r Brifysgol yn adeiladu ar hyn drwy gynyddu ei hysgolheictod cerddorol.   Mae'n bleser mawr gennym groesawu Huw Tregelles Williams i fod yn Gymrawd Anrhydeddus ac yn llysgennad i gerddoriaeth a'r celfyddydau yn y rhanbarth."

Wrth dderbyn ei radd, dywedodd Mr Williams: "Mae'n fraint arbennig cael fy anrhydeddu gyda dyfarniad o'r fath gan Brifysgol Abertawe. Wedi ymddeol i'm dinas frodorol, mae wedi bod yn bleser chwarae rhan yn ei bywyd artistig, er enghraifft drwy gyfarwyddo ei Gŵyl Gerdd a Cherddoriaeth nodedig.”