Prifysgol Abertawe'n dyfarnu gradd er anrhydedd i Ellie Simmonds OBE

Ellie Simmonds

Cyflwynwyd y radd i Ms Simmonds heddiw (10 Ionawr 2018) yn Seremoni Raddio'r Brifysgol ar gyfer Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Daeth Eleanor ‘Ellie’ Simmonds yn enwog pan enillodd ei medal Baralympaidd gyntaf pan oedd yn 13 oed. Hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o gyflawniadau cyntaf wrth iddi fynd ymlaen i fod yr unigolyn ieuaf i ennill Personoliaeth Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn y BBC yn 2008 ac yna’r unigolyn ieuaf i dderbyn MBE pan oedd yn 14 oed. 

Dechreuodd Ellie nofio pan oedd yn bum mlwydd oed. Nid oedd ei hanabledd, sydd wedi'i ddosbarthu fel corachedd acondroplasia, yn ei rhwystro ac erbyn wyth mlwydd oed roedd hi'n cystadlu yn erbyn plant heb anableddau. Erbyn iddi droi'n 10, sylwyd ar ei thalent mewn digwyddiad anabledd a chafodd le ar un o raglenni talent Nofio Prydain.  Hi oedd yr aelod ifancach i’w dethol ar gyfer uwch-garfan Nofio Prydain ar gyfer Pencampwriaethau’r Byd IPC 2006 pan oedd yn 12 mlwydd oed yn unig.

Mae Ellie wedi parhau i ddominyddu yn y maes, gan ennill 13 o deitlau byd-eang, 10 o deitlau Ewropeaidd a chan dorri amryw recordiau’r byd ar hyd y ffordd.  Yn ogystal â’r cyflawniadau hyn, cystadlodd Ellie yng Ngemau Paralympaidd Llundain 2012, gan ennill pedair medal, gan gynnwys dwy fedal Aur, a thorrodd ddwy record byd arall.  Yn ystod y paratoadau ar gyfer Llundain 2012, daeth Ellie yn wyneb y gemau Paralympaidd a helpodd ei llwyddiant i’w gwneud yr athletwraig Baralympaidd fwyaf adnabyddus ym Mhrydain Fawr, os nad y byd. 

Cadarnhawyd ei henw da fel athletwr safon byd gan berfformiadau anhygoel yn Llundain 2012, ac ar ôl ennill yn y Gemau Paralympaidd, roedd ei pherfformiadau ym Mhencampwriaethau’r Byd IPC yr un mor ardderchog pan enillodd fedalau aur yn olynol yn 2013, 2014 a 2015; gan gadarnhau ei statws fel seren Prydain. 

Yn fwy diweddar, dychwelodd Ellie gyda medal aur o Gemau Paralympaidd Rio 2016.

Cyflwynwyd y wobr i Ellie Simmonds gan yr Athro Hilary Lappin-Scott, Uwch-ddirprwy Is-ganghellor ym Mhrifysgol Abertawe a ddywedodd “Rydym yn falch iawn bod Ellie wedi defnyddio pentref chwaraeon y Brifysgol, sy’n gartref i Bwll Cenedlaethol Cymru, fel y sylfaen ar gyfer ei hyfforddiant, lle cynhaliodd y Brifysgol y Pencampwriaethau Paralympaidd Rhyngwladol yn 2014.

Mae Ellie Simmonds wedi dal meddyliau a chalonnau cyhoedd Prydain. Yn sicr rydym ni yn y Brifysgol yn edmygu Ellie’n fawr, ac rydym yn hynod falch o allu croesawu unigolyn mor ysbrydoledig i’n cymrodoriaeth anrhydeddus.”