Yr Athro D Roger Owen

‌Mae’r Athro D Roger Owen yn Athro Ymchwil Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe, ac yn arbenigwyr rhyngwladol ar dechnegau elfennau meidrol ac arwahanol.  

Mae ei gyfraniad i wyddoniaeth dros gyfnod o ddeugain mlynedd ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn allweddol i ddatblygiad a lledaeniad Peirianneg Gyfrifiadurol yn y Brifysgol a ledled y byd.

Yr Athro D Roger Owen Wedi’i ddylanwadu gan yr Athro O C Zienkiewicz, datblygodd ddiddordeb mewn dulliau cyfrifiadurol, a dros yr ugain mlynedd diwethaf mae wedi canolbwyntio ar ddatblygu dulliau o elfennau arwahanol ar gyfer modelu gronynnol a’r efelychiad o’r ffenomena aml-hollti mewn deunyddiau, ble mae llawer o’i waith ymchwil wedi arloesi.   

Mae’n academydd rhagorol, a thrwy ei addysgu a'i weledigaeth, mae’n un sydd wedi helpu i wneud Abertawe'n un o'r prifysgolion mwyaf adnabyddus yn y Deyrnas Gyfunol ar gyfer astudio Peirianneg Sifil.

Wrth dderbyn ei radd er anrhydedd, meddai’r Athro Owen: “Dros y 50 mlynedd diwethaf mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad o ymchwil rhyngwladol ym maes peirianneg gyfrifiadurol, pwnc sydd wedi chwyldroi'r gweithdrefnau dylunio diwydiannol a pheirianneg sylfaenol a datblygiadau ymchwil.

“Braint o’r mwyaf yw derbyn y wobr hon, ac rwy’n teimlo y dylid ei rhannu gyda fy nghydweithwyr ymchwil agosaf, a’r 70 o fyfyrwyr PhD rwyf wedi eu goruchwylio yn ystod fy ngyrfa.”