Sean Crowley

Sean Crowley Wedi ei fagu ym Mhort Talbot, Sean Crowley yw Pennaeth Cynhyrchu a Dylunio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a Chyfarwyddwr Drama’r coleg. Astudiodd yn Ysgol Gelf Wimbledon, ac ers hynny mae wedi gweithio ym myd ffilm, opera, teledu a theatr.

Mae wedi bod yn ddylunydd theatr mwyaf cynhyrchiol Cymru dros yr 11 mlynedd diwethaf, gan ddylunio dros 150 o gynyrchiadau ar gyfer cwmnïau ledled Cymru, y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop. Yn 2007, ef oedd yr Arweinydd Prosiect ar gyfer Scenofest Pedeirblynyddol Prague, gŵyl ddylunio a pherfformio a ddenodd dros 5,000 o gyfranogwyr a 30,000 o ymwelwyr.

Ef yw Cadeirydd Cymdeithas Dylunwyr Theatr Prydain a’r Is-gadeirydd ar gyfer Pwyllgor Addysg y Sefydliad o Senograffwyr Rhyngwladol, Penseiri Theatr a Thechnegwyr (OISTAT). Penodwyd yn Gyfarwyddwr Cyswllt Theatr Torch yn 2010.

Wrth dderbyn ei Radd Anrhydeddus, meddai Sean Crowley: “Rwyf wrth fy modd yn derbyn y wobr hon. Rwyf wedi byw yn ardal yr Uplands, ger y Brifysgol, am bron i 25 mlynedd wrth weithio’n broffesiynol dros y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop, yn ogystal â fel dylunydd ac academydd yng Nghaerdydd. Mae derbyn cydnabyddiaeth gan Brifysgol Abertawe, prifysgol fy ninas, yn fraint enfawr. Rwy’n gobeithio gallaf fod o wasanaeth i’r Brifysgol rhywsut yn y dyfodol.”