Ryan Jones

Ryan Jones

Mae Ryan Jones yn dal y fraint o fod yn un o gapteiniaid Cymru sydd wedi ennill y mwyaf o gapiau dros ei wlad, gan arwain y tîm ar 33 achlysur. Mae’n un o lond llaw o chwaraewyr yn hanes rygbi Cymru sydd wedi ennill tair Camp Lawn.

Ymunodd â’r Gweilch yn 2004, a chwaraeodd ei gêm ryngwladol gyntaf dros Gymru yn erbyn De Affrica ym mis Tachwedd y flwyddyn honno.

Apwyntiwyd yn gapten y Gweilch ar ddechrau tymor 2007/8, ac fe’i penodwyd yn gapten tîm Cymru gan yr hyfforddwr newydd, Warren Gatland, yn 2008. Yn ei dwrnamaint Chwe Gwlad cyntaf fel capten, arweiniodd ei dîm i ail Gamp Lawn. Dathlodd ei drydedd Gamp Lawn ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn 2012.  

Ym mis Awst 2015, bu’n rhaid iddo ymddeol o’r byd rygbi oherwydd anaf i’w ysgwydd. Ystyrir ef yn gyffredin fel ffigwr chwedlonol yn rygbi Cymru heddiw.

Wrth dderbyn ei Radd er Anrhydedd, meddai Ryan Jones: “Braint o’r mwyaf yw derbyn yr anrhydedd hon gan Brifysgol Abertawe.

“Rwyf wedi cael y fraint o fod yn rhan o gymuned Abertawe ers dros ddeng mlynedd bellach, ac rwy’n hynod o falch o fod wedi chwarae dros a chapteinio’r Gweilch a thîm rygbi Cymru. Ganwyd fy mhlant yn y ddinas, a ‘dwi bellach yn ystyried Abertawe yn gartref.

“Yn ystod fy nghyfnod yn Abertawe rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i ddatblygu cysylltiadau agos gyda’m mhrifysgol leol, ac rwy’n deall pa mor bwysig yw’r brifysgol i’r ardal leol mewn sawl ffordd. Y gobaith yw, gyda’r anrhydedd hon, gallaf barhau i hyrwyddo’r gwaith da mae’r brifysgol yn ei wneud, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.”