Prifysgol Abertawe'n cyflwyno Gradd er Anrhydedd i Jason Mohammad

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu Gradd er Anrhydedd i'r cyflwynydd radio a theledu o Gymru, Jason Mohammad.

Cyflwynwyd y radd i Mr Mohammad heddiw (Dydd Mawrth, 19 Gorffennaf) yn ystod seremoni raddio Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.  

Ganwyd Jason Mohammad i dad o dras Pacistanaidd a mam o Gymru a'i fagu yng Nghaerdydd. Cafodd ei addysg gynnar yn Ysgol Uwchradd Glyn Derw ac astudiodd Wleidyddiaeth a Chymraeg ym Mhrifysgol Abertawe, gan raddio ym 1996.  Wedi hynny, aeth i Brifysgol Caerdydd gan ennill diploma ôl-raddedig mewn Newyddiaduriaeth Ddarlledu.

Oherwydd ei ddawn naturiol, cafodd ei benodi'n ohebydd ar raglen Wales Today BBC Wales ym 1997 ac mae wedi bod yn gohebu ac yn cyflwyno ers hynny. Mae wedi gweithio yng ngogledd Cymru fel gohebydd Wales Today, wedi ffilmio a chyflwyno cyfres o eitemau o Dde Affrica, a bu'n gyflwynydd rheolaidd ar Wales Today am nifer o flynyddoedd, yn ogystal â bod yn brif gyflwynydd Wales on Saturday.

Mae wedi bod yn llais cyfarwydd ar Radio Cymru ers nifer o flynyddoedd a than fis Medi 2012, ef oedd cyflwynydd rhaglen ffonio i mewn Radio Wales bob dydd o'r wythnos.  Roedd ganddo gynulleidfa ffyddlon fel cyflwynydd y rhaglen Extra Time Phone-In ac aeth ymlaen i fod yn un o gapteiniaid cyfres gynnar o'r cwis adloniant chwaraeon, Extra Time, ar y cyd ag Owen Money.

Jason MohammadMae gan Jason Mohammad ddiddordeb mawr mewn chwaraeon ac mae wedi cyflwyno rhaglenni BBC Wales o Gemau'r Gymanwlad ym Melbourne, y Cwpan Ryder a nifer o gemau terfynol y Cwpan FA.  Ef hefyd a gyflwynodd yr ornest dyngedfennol rhwng Joe Calzaghe a Bernard Hopkins yn Las Vegas, ar gyfer BBC Wales a phrif rwydwaith y BBC. Bu'n cynnal cyfweliadau ymyl y trac â nifer o sêr mwyaf y byd athletau yn ystod Gemau Olympaidd Llundain 2012 ac mae hefyd yn un o gyflwynwyr rheolaidd Pencampwriaeth Rygbi'r Chwe Gwlad ar y BBC.

Yn 2013 daeth yn gyflwynydd Final Score ar BBC One. Ef yw cyflwynydd Scrum V ar BBC 2 Wales ac ail gyflwynydd snwcer y BBC.

Mae ganddo raglen canol y bore ar BBC Radio Wales bob dydd o'r wythnos ac, fel Siaradwr Cymraeg rhugl, mae ei lais i'w glywed yn rheolaidd ar BBC Radio Cymru.

Mae wedi cyflwyno Children in Need ac mae hyd yn oed wedi chwarae rolau gwadd yn Doctor Who.

Ac yntau'n Foslem mewn gair a gweithred, aeth ar ymweliad â Mecca, Sawdi-Arabia yn 2009, gan gynnwys y safleoedd cysegredig megis y Ka'ba sy'n gysylltiedig ag Abraham a'r Proffwyd Muhammad.  Cafodd ei bererindod ei ffilmio ar gyfer rhaglen i'w darlledu ar S4C.

Cyflwynwyd y Dyfarniad er Anrhydedd i Mr Mohammad gan Mr Lewys Arôn, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.  Meddai, "Mae Jason Mohammad ymhlith cyn-fyfyrwyr disgleiriaf Prifysgol Abertawe sydd bellach, drwy ddawn naturiol a dyfalbarhad, yn un o sêr mwyaf blaenllaw darlledu heddiw.  Mae ei frwdfrydedd a'i broffesiynoliaeth yn ysbrydoliaeth i fyfyrwyr ag uchelgeisiau tebyg ac, fel Cymro Cymraeg, mae'n llysgennad gwych i'r genedl."

Wrth dderbyn ei anrhydedd, dywedodd Mr Mohammad, "Mae gen i atgofion gwych o astudio ym Mhrifysgol Abertawe.  Mae Prifysgol Abertawe yn un o’r goreuon yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig, ac roedd cael bod yn rhan o sefydliad mor wych, sydd mor agos at y traeth ar un ochr a’r ddinas ar yr ochr arall, yn brofiad arbennig iawn.

"Rwy'n ddiolchgar iawn am y dyfarniad hwn.  Mae'n anrhydedd mawr ac yn golygu cymaint, achos yn y Brifysgol hon astudiais i'r egwyddorion a fyddai'n sylfeini fy ngyrfa mewn newyddiaduriaeth a darlledu yn y DU.  Cafodd fy mrwdfrydedd dros yr iaith Gymraeg a hanes meddwl gwleidyddol ei danio yma yn y brifysgol arbennig hon.

"Fydda i byth yn anghofio fy amser ym Mhrifysgol Abertawe, a dwi'n falch iawn o fod ymhlith ei haelodau anrhydeddus."