Y Gwir Anrhydeddus Y Farwnes Hale o Richmond DBE

Y Gwir Anrhydeddus Y Farwnes Hale o Richmond DBE

Baroness HaleDaeth y Farwnes Hale yn Gwnsler y Frenhines ym 1989, ac mae ei gyrfa wedi cynnwys nifer o gyflawniadau nodedig, megis cael ei phenodi fel Arglwydd Ustus Apêl ym 1999,gan ddilyn y Fonesig Elizabeth Butler-Sloss i fod yr ail fenyw yn unig i'w phenodi i'r Llys Apêl. Mae wedi bod yn ymddiriedolwr o Sefydliad Nuffield, gan yrru datblygiad ymchwil diogelu plant, cyfraith teulu a chyfiawnder sifil ymlaen. Hi oedd sylfaenydd a Llywydd Cymdeithas Barnwyr Benywaidd Prydain, a bu'n Llywydd y Gymdeithas Barnwyr Benywaidd Ryngwladol rhwng 2010 a 2012. Cynigia'r Farwnes Hale gefnogaeth barhaus I Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc Prifysgol Abertawe.