Mr Robert John

Robert JohnGweithiodd Robert John fel bancwr buddsoddi yn y Ddinas rhwng 1973 a 1987 ac mewn nifer o rolau uwch gyda Citibank a'r Grwˆ p San Steffan Cenedlaethol cyn ymuno ag Olympia & York Canary Wharf Cyf. fel Dirprwy Brif Weithredwr, lle canolbwyntiodd ar faterion strategol a'r berthynas rhwng y llywodraeth ganolog a llywodraeth leol. O 1996 tan 2004 bu'n ymgynghorydd uwch i'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr, a chynrychiolodd Grwˆp Canary Wharf ar nifer o gyrff Llundain a Dwyrain Llundain, gan gynnwys London First ac East London Business Alliance. Bryd hynny cyfrannodd at hybu prosiectau isadeiledd mawr yn llwyddiannus, yn benodol Llinell y Jiwbilî a Crossrail. Bu'n Gadeirydd Cymru yn Llundain o 2006 tan 2014.