Mr Dennis Gethin

Dennis-GethinGanwyd Dennis Gethin ym Mlaendulais, ger Castell-nedd, ac mae wedi cyflawni gyrfaoedd llwyddiannus mewn rygbi a'r gyfraith. Yn ystod ei yrfa rygbi, chwaraeodd yn erbyn Seland Newydd ym 1963 pan oedd ym Mhrifysgol Caergrawnt, yna aeth ymlaen i fod yn sgoriwr pwyntiau uchaf Caerdydd. Rhoddodd y gorau i chwarae rygbi i ddilyn gyrfa yn y gyfraith ym 1971. Bu'n Brif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Taf Trelái rhwng 1982 a 1996, a daeth yn Ysgrifennydd Undeb Rygbi Cymru am bum mlynedd tan 2002.  Ar ôl ymddeol o Undeb Rygbi Cymru ymunodd â Chyngor Darlledu Cymru'r BBC, a bu'n aelod rhwng 2004 a 2009. Yn 2007 etholwyd yn Llywydd Undeb Rygbi Cymru, swydd sydd ganddo hyd heddiw.